Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

(fra 2022)

I politiske møter blir det ofte orientert omkring forskjellige saker som ikke nødvendigvis skal behandles i møtet, men som det er greit politikere og innbyggere vet om. Presentasjonene og ev. dokumenter fra disse orienteringene vil du fra 2022 finne på denne sida.

Kommunestyret