Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

(fra 2022)

I politiske møter blir det ofte orientert omkring forskjellige saker som ikke nødvendigvis skal behandles i møtet, men som det er greit politikere og innbyggere vet om. Presentasjonene og ev. dokumenter fra disse orienteringene vil du fra 2022 finne på denne sida.

Kommunestyret

Utvalg for helse, oppvekst og kultur