Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bilde av næringsområdet Støren Sør med Støren sentrum i bakgrunnen

Støren Sør tilbyr store næringsarealer i umiddelbar nærhet til hovedfartsårene, 50 kilometer fra Trondheim.

Næringsområdet er 85 mål, ferdig opparbeidet og byggeklart. Vi har ytterligere 500 mål klar for opparbeidelse.

Knutepunkt

Området ligger i umiddelbar nærhet til hovedfartsårene E6 og fylkesvei 30, samt Støren stasjon som er knutepunkt for Dovrebanen og Rørosbanen. 

Støren er et trafikknutepunkt i tre retninger:

- Nordover mot Trondheim (50 km), Trøndelag og Nord-Norge
- Østover mot Røros (100 km), Østerdalen og EU via Sverige
- Sørover mot Oppdal (65 km), Gudbrandsdalen og Sør-Norge

Ta kontakt

Er du interessert, eller har spørsmål? Ta kontakt med Steinar Reinkind, telefon 474 82 929, e-post: storensor@mgk.no

Kontaktinformasjon: 

Steinar Reinkind

enhetsleder Eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune