Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bilde av næringsområdet Støren Sør med Støren sentrum i bakgrunnen

Siste nytt: 

Vi har første næringaktør på Støren Sør! (01.06.2024) 

Næringslivet bør se hit: Unik mulighet!

Om Støren Sør: 

  • Støren Sør tilbyr store, sammenhengende næringsarealer på aksen Trondheim - Oslo.
  • Vi ligger i umiddelbar nærhet til hovedfartsårene, 50 kilometer fra teknologihovedstaden Trondheim og 80 kilometer fra Værnes. 
  • Næringsområdet er 85 mål bygd på fjell, ferdig opparbeidet og byggeklart. Ytterligere 270 mål ferdig regulert, klar for opparbeidelse, mens enda 250 mål er satt av til næringsareal i kommunedelplan. 
  • Ingen naboer ligger tett på næringsområdet, likevel er det kort avstand til Støren sentrum. 
  • Midtre Gauldal er næringskommune. Vi legger til rette og vi skal vokse! 

Knutepunkt

Området ligger i umiddelbar nærhet til hovedfartsårene E6 og fylkesvei 30, samt Støren stasjon som er knutepunkt for Dovrebanen og Rørosbanen. 

Støren er et trafikknutepunkt i tre retninger:

- Nordover mot Trondheim (50 km), Trøndelag og Nord-Norge
- Østover mot Røros (100 km), Østerdalen og EU via Sverige
- Sørover mot Oppdal (65 km), Gudbrandsdalen og Sør-Norge

Ta kontakt

Er du interessert, eller har spørsmål? Ta kontakt med Steinar Reinkind, telefon 474 82 929, e-post: storensor@mgk.no

Logo Støren sær

Kontaktinformasjon: 

Steinar Reinkind

enhetsleder Eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune