Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi har første næringsaktør på Støren Sør!

- Dette er en stor dag for Midtre Gauldal kommune, sier ordfører Trude Heggdal.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 31.05.24

Oppstilt bilde
Havila Biogass Trøndelag etablerer biogassfabrikk på Støren Sør

- Vi har hele tiden har vært trygg på at denne dagen ville komme. Denne etableringen vil bety mye for Midtre Gauldal, og vil gi store ringvirkninger for næringslivet og lokalsamfunnet vårt! Vi har korte avstander til by og flyplass, via vei og tog, og næringsareal som er planavklart. Med Havila og denne store etableringen, vil det føre til at flere andre aktører fatter interesse for Støren Sør. Vi har arealer, og vi vil være en god vertskommune for næringslivet som kommer.

Avtalen er ikke formelt signert, men det er bare detaljer som gjenstår. Partene inviterte pressen opp på Støren Sør i dag for å slippe nyheten. Arnt Egil Aune representerte kjøper Havila på pressekonferansen. Han eier Trøndelag Biogass, som snart blir del av Havila Biogass Trøndelag. CEO Kjell Evensgård ved Havila Biogass var tilgjengelig for pressen på telefon.

 

Biogass-anlegg

Havila Biogass Trøndelag AS skal etablere et biogassanlegg på Støren Sør. De skal investere mange hundre millioner i anlegget. Havila tar over hele nedre platå i Støren på ca 70 mål. Fabrikken vil ta en stor del, og ellers vil de selv eller sammen med andre aktører fylle ut arealet.

Biogass kan brukes til å produsere strøm, varme og drivstoff. Anlegget skal blant annet produsere flytende biogass til bruk på kystflåten til Havila. Bioresten etter biogassproduksjonen, er også et produkt som blir nyttegjort. Den kan kjøres tilbake til bonden og brukes jordforbedring og høyverdig biogjødsel.

Hvis noen har tanker om vond lukt - dette er et topp moderne anlegg som innfrir alle krav til nettopp det.

- Veldig fornøyd i dag!

Arbeidet med Støren Sør startet tilbake i 2016, og området sto ferdig på høsten 2021. Det er jobbet mye siste årene med å finne og signere aktuelle aktører for næringsområdet. 

Kommunedirektør at Alf-Petter Tenfjord er veldig fornøyd med jobben som er gjort i administrasjonen med næringsutvikling og Støren Sør, og trekker spesielt fram enhetsleder Steinar Reinkind og dialogen med Arnt Egil Aune som lokal initiativtaker.

- Jeg er veldig glad i dag! Vi har hele tiden har vært trygg på at denne dagen ville komme. Støren Sør er en stor satsing også i regional sammenheng som har krevd et langsiktig arbeid. Nå skal Støren Sør skal gi oss gevinster i mange år framover, sier han.

- Dette betyr mye for Midtre Gauldal kommune, og vil gi store ringvirkninger for lokalt næringsliv og lokalsamfunnet vårt. Anlegget vil også gi synergier som passer perfekt sammen med Sesam Ressurs med forbrenning av restavfall, restvarme og energi. Det bidrar også i det grønne skiftet og vil gi lastebiler som trenger flytende biogass mulighet til å tanke på Støren. Dette vil gi oss arbeidsplasser og gi mange positive ringvirkninger for det lokale næringslivet. Nå er første aktør på plass – vi er sikre på at flere vil følge på. Vi har næringsareal som er mangelvare i Trøndelag.

Et biogassanlegg vil gi kraft og generere store synergier til et moderne næringsområde. De spiller en viktig rolle i Aneo sitt konsept som sammen med Tensio sikrer nødvendig kraft til Støren Sør.

Dette er Havila

Havila er et norsk, familieeid selskap som er særlig aktivt i maritim sektor, inkludert skipsfart. Formelt er Havila-konsernet organisert under morselskapet Havila Holding AS, som er et investeringsselskap. Det har eierskap i en rekke selskaper blant annet innen offshore, fiskeri, transport, skipsteknologi, eiendom, hotell, reiseliv og media. I 2017 overtok konsernet aksjemajoriteten i ferje- og hurtigbåtrederiet Fjord1, og i 2018 fikk Havila Kystruten AS tildelt delkontrakt på fire ruter i kystruten Bergen–Kirkenes, kjent som Hurtigruta, for perioden 2021–2030 (kilde: Store norske leksikon/snl.no). Og de eier og driver biogassanlegg, som blant annet leverer drivstoff til nettopp Hurtigruta.

Det er underselskapet Havila Biogass som skal etablere et anlegg på Støren Sør.

Les mer om virksomheten på Havila Biogass sine nettsider.

Om Støren Sør nøringsområde (mgk.no) - 85 dekar ferdig opparbeidet næringsareal, 270 mål ferdigregulert areal (men ikke opparbeidet) og ytterligere 250 mål avsatt til næringsareal.

 

 

Bilde over område
Det er området BN1-nedre som Havila skal etablere anlegget på.