Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Photo by Hugues de BUYER-MIMEURE on Unsplash

Kunngjøringer og høringer fra Midtre Gauldal kommune

På denne siden publiserer vi aktuelle kunngjøringer og høringssaker fra Midtre Gauldal kommune.

Nyheter fra Kunngjøringer

Kunngjøring er en offisiell meddelelse fra det offentlige til allmennheten eller en større krets mottagere.

Når vi sender ut noe på høring, er det for å innhente synspunkter og opplysninger i forbindelse med behandlingen av saker. Høringer gir adgang for berørte parter til å uttale seg før vedtak fattes. De som uttaler seg kan være enkeltpersoner, myndigheter eller organisasjoner med spesiell kunnskap om saken.