Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

ADRESSERINGSPROSJEKTET

Bakgrunn
https://www.mgk.no/bakgrunn-adressetildeling

3. runde med innsamling av veinavn

Tildeling av adressenummer

Når adressenavn er vedtatt, starter prosessen med å finne ut hvilket nummer alle adresseobjekt skal ha. Både helårsboliger, fritidsboliger, en del næringsbygg og andre virksomheter som tjener et større publikum, skal så langt det er hensiktsmessig tildeles en veiadresse.

Les mer.

Vedtatte navn

Midtre Gauldal kommune v/Navnekomiteen har vedtatt følgende adressenavn

Tilrådingen fra Stedsnavntjenesten finner du her.

Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåte etter norske rettskrivingsprinsipper, og med utgangspunkt i lokal uttale av navn. De gir også anbefalinger om de anser navnet som (u)egnet. Navnekomiteen er navnemyndighet og bestemmer valg av navn. Kommunen er forpliktet til å bruke vedtatte skrivemåte av navn. Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage på skrivemåten. Klagefrist er 3 uker etter publisert/mottatt vedtak. Se mer info om klagerett.

Fullstendig møteprotokoll ligger tilgjengelig på mgk.no - Politikk.

Midtre Gauldal kommune takker for innspill i høringsperioden for navnesak Vagnil-, Talsnes/Telsnes og For-. Uttalelsene ble videresendt til navnekonsulentene i Stedsnavntjenesten. Vedtaket er klart. Midtre Gauldal er forpliktet til å følge vedtatte skrivemåte også i adressesammenheng.

Navnekomiteens medlemmer

Singsås:           John Birger Krokan, leder, (Tlf: 928 23 350, mail: j.b.krokan@gmail.com)

                        Egil Myhre (Tlf: 957 51 406, mail: egil.myhre@gauldalen.no)

 

Soknedal:        Sidsel Hanshus (Tlf: 995 09 330, mail: bakersidsel@gmail.com)

                        Jostein Gynnild (Tlf: 920 68 086, mail: jomagyn@gmail.com)

 

Budal:             Sigmund Storlimo (Tlf: 950 37 168, mail: sigmund.storlimo@gmail.com)

                        Are Kroken (Tlf: 918 10 705, mail: arekroken@gmail.com)

 

Støren:           Hans Erik Gynnild (Tlf: 481 32 882, mail: hans.gynnild@stfk.no)

                       Odd Steinar Reitan (Tlf: 958 16 282, mail: odd.reitan@stfk.no

                       

For spørsmål om adressetildeling generelt, eller ved tekniske problemer i forbindelse med registrering av navneforslag, ta kontakt med prosjektleder Berit Wolden:

Tlf: 72 40 30 99 

mail: berwol@mgk.no