Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatte veinavn 20. mai 2021

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Midtre Gauldal kommune v/Navnekomiteen vedtok navn for følgende veiparseller i sitt møte 20.05.21

Nyhet Publisert av Monica Broen , 28.05.21

.

1090 – Flatretveien
1770 – Kvasshyllveien
2270 – Svartøyveien
10 010 – Håliveien
10 101 – Råsjøen
10 102 – Bysvollvegen
30 210 – Talsnesvollen
30 211 – Kotsvollen
20 017 – Bjørgaveien
20 103 – Haugen
20 102 – Vagnillsæterveien (ny, forkortet parsell)
10 002 – Odalsvegen
10 003 – Holvollvegen
10 103 – Skjeldbreidalen
10 104 – Løkkjvollveien
30 017 – Haltdalsvegen
1690 - Kirkvollveien
20 101 – Aunbakkveien
30 018 – Rensfjellveien
30 060 – Lerbekkveien
10 112 – Skårvollveien
20 603 – Liin
20 216 – Bordalsveien

Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåte etter norske rettskrivingsprinsipper, og med utgangspunkt i lokal uttale av navn. De gir også anbefalinger om de anser navnet som (u)egnet. Navnekomiteen er navnemyndighet og bestemmer valg av navn. Kommunen er forpliktet til å bruke vedtatte skrivemåte av navn. Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage på skrivemåten. Klagefrist er 3 uker etter publisert/mottatt vedtak. Se mer info om klagerett.

Se fullstendig møteprotokoll og øvrige vedtak under "Dokumenter".