Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtak av adressenavn 30.06.22

Navnekomiteen har idag, 30.06.22 hatt vedtaksmøte. Seks navn ble vedtatt.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 30.06.22

vei
Foto: Yasin

30 060 - Kåsveien
20 017 - Bjørgan setervei
30 017 - Verkstedveien
10 126 - Kokkslættbekkvegen
10 127 - Vindsnesvollveien
30 209 - Haltdalsvegen 
 

Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåte etter norske rettskrivingsprinsipper, og med utgangspunkt i lokal uttale av navn. De gir også anbefalinger om de anser navnet som (u)egnet. Navnekomiteen er navnemyndighet og bestemmer valg av navn. Kommunen er forpliktet til å bruke vedtatte skrivemåte av navn. Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage på skrivemåten. Klagefrist er 3 uker etter publisert/mottatt vedtak. Se mer info om klagerett.

Se fullstendig møteprotokoll og kart under "Dokumenter".