Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av veiadresser per 23.09.2022

I forbindelse med tildeling av veiadresser i Midtre Gauldal, har det ikke lyktes kommunen å komme i kontakt med alle eiere og festere. Under følger en oversikt over hvilke bygninger dette gjelder.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 27.09.22

Illustrasjonsfoto

Du kan klage på tildelt nummer og tilhørighet til vei.

Klagefrist: 21.oktober 2022.

Skilting: Eier/fester plikter å sette opp nummerskilt senest 6 måneder etter kunngjøringen.

For flere opplysninger om adressevedtakene,
ta kontakt med kommunens Servicekontor

72 40 30 00 | postmottak@mgk.no

Gårds-/bruks-/festenummer

Bygningsnummer

Tildelt veiadresse

45/123

184420767

Kirkvollveien 37

45/84

10726603

Kirkvollveien 45

269/12

184451069

Nyhaugveien 66

49/12

184412497

Veltveien 31

39/29

19748898

Veltveien 45

232/1/3

10724899

Ørtsjøveien 801

234/2/6

184471302

Ørtsjøveien 824

409/1

19741699

Ørtsjøveien 911

409/1

19740048

Ørtsjøveien 913

409/1

19741702

Ørtsjøveien 915

409/1

184468700

Ørtsjøveien 917

400/1/40

19750620

Øvre Håkkådalsvei 2050

75/5

300496904

Holsjøveien 69

73/6

19739848

Holsjøveien 1121

267/30

10723175

Nyådalsveien 263

402/1/6

184463334

Moavollveien 113

402/1/5

19752054

Moavollveien 103

402/1/4

184444240

Løkkjvollan 47

201/1

184464969

Busetvollan 34

201/1

184464950

Busetvollan 36

283/5

184464985

Busetvollan 62

283/5

184464993

Busetvollan 64

208/1

300497222

Tangvollveien 199

286/3

300511599

Rensfjellveien 123

286/4

300511602

Rensfjellveien 125

50/27

10727626

Skjeftlia 137

209/2

184465183

Tågåmoveien 59

267/14

184468921

Nyådalsveien 109

267/20

184468999

Nyådalsveien 245