Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatte veinavn 16. februar 2021

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Midtre Gauldal kommune v/Navnekomiteen vedtok navn for veiparseller i sitt møte 16. februar 2021.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 22.02.21

Foto: Kristaps Ungurs

10 008 – Aunvollveien

10 009 – Refsetvollveien

10 122 - Lekåsveien

10 123 – Langvatnet

20 012 – Andabrekka

20 013 – Vindstadveien

20 014 – Fagerbekkvollveien

20 015 – Storslættvollen

20 016 – Husmannsdalen

20 018 – Eggavollveien

20 317 – Holsjøveien

20 318 – Prestfjellveien

20 319 – Brekksætra

20 320 – Skjeftlia

20 321 – Brekkvollan

20 322 – Butjønnveien

20 406 – Storbekkveien

20 407 – Kjøttrødsvollveien

20 408 – Sørlivollveien

20 504 – Gammelvollveien

20 505 – Svarfjellveien

20 604 – Stenbakkmoen

20 605 – Bjønnsplassveien

20 308 – Kongeveien

30 203 – Åsvollen

30 204 – Hengberget hyttefelt

30 212 – Nognillosen hyttefelt

30 213 – Røsbjørgvollveien

30 214 – Singsåsmoen

30 215 – Skjulungveien

30 216 – Henddalsveien

30 217 – Dragåsveien

40 016 – Maureggmarka

30 009 – Christian Lodgaards vei

40 101 – Tågåmoveien

40 215 – Plasshaugan

40 402 – Gammelvollia

40 403 – Bjørkåsmarka

40 012 – Sønmoveien

 

Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåte etter norske rettskrivingsprinsipper, og med utgangspunkt i lokal uttale av navn. De gir også anbefalinger om de anser navnet som (u)egnet. Navnekomiteen er navnemyndighet og bestemmer valg av navn. Kommunen er forpliktet til å bruke vedtatte skrivemåte av navn. Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage på skrivemåten. Klagefrist er 3 uker etter publisert/mottatt vedtak. Se mer info om klagerett.

Se fullstendig møteprotokoll og øvrige vedtak under "Dokumenter".