Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatte veinavn 14. oktober 2021

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Navnekomiteen i Midtre Gauldal hadde vedtaksmøte 14. oktober 21.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 21.10.21

Under kan du se hvilke parseller som har fått navn i denne omgang, som også forhåpentligvis er siste omgang med navnevedtak i prosjekt adressering i Midtre Gauldal. 

Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage på skrivemåten. Klagefrist er 3 uker etter publisert/mottatt vedtak. Se mer info om klagerett.