Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bildet er tatt av Richard Duijnstee fra Pixabay

Skolehelsetjenesten er en del av Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtre Gauldal, som også består av helsestasjonen, jordmortjenesten og flyktningehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Vi følger opp alle barn og unge fra 1. til 10. trinn i kommunen, samt deres foreldre. I tillegg tilbyr vi også våre tjenester for elever ved Gauldal videregående skole. Vi har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, og arbeider mye tverrfaglig.

Våre oppgaver er:

  • Veiledning og rådgivning om barns og unges vekst og utvikling
  • Veiledning og rådgivning om barns og unges psykiske helse
  • Oppfølging av barn med vekstavvik
  • Helseopplysning
  • Tilby utvidet hjelp og støtte ved behov
  • Vaksinasjon av barn og ungdom 0-18 år

Alle ansatte ved skolehelsetjenesten samarbeider med legetjenesten, barnehager, skoler, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste, flyktningetjenesten, BUP og PP- tjenesten.

Vi retter oss etter Nasjonale, faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Ansatte

Hilde Sundsby, helsesykepleier
Mobil 48147665, epost: his@mgk.no

Ellen Buseth, helsesykepleier
Mobil 48147695, epost: ebu@mgk.no

Karin Nordtømme, helsesykepleier
Mobil 46912722, epost: karnor@mgk.no

Ingvild Karoline Berge Sunnset, helsesykepleier 
Mobil 481 47 585, epost: ingsun@mgk.no

Monica Aas, helsesykepleier
Mobil 90360746, epost: moaas@mgk.no 

Trude Frammarsvik, helsesykepleier
Mobil 47516174, epost: trufr@mgk.no

Jorun Berling, helsesykepleier under masterutdanning
Mobil 46959535, epost: joberl@mgk.no

Bente Kjelstad, jordmor
Mobil 91009683, epost: benkje@mgk.no

 

Steinar Moen Brækken, helsestasjonslege 
Støren Legekontor, tlf. 72 43 03 20

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ungdom opp til 20 år. Hit er det mulig å komme uten avtale på forhånd. HFUs primære oppgaver er:    

  • Fremme trivsel og mestring
  • Forebygge uønskede svangerskap
  • Forebygge og behandle seksuelt overførbare infeksjoner
  • Forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser

Ved HFU er det lege og helsesykepleier.

Vi er samlokalisert med skolehelsetjenesten på Gauldal skole- og kultursenter, med adresse Basmoen 7 på Støren. Gå inn hovedinngangen på kulturhuset, og ta hovedtrappen opp fra kantinen til andre etasje. Gå rett frem forbi personalrommet på høyre side, og inn til høyre i gangen etter personalrommet. I enden av gangen (gjennom en dør) finner du elevtjenesten, og helsesykepleier har kontor innerst. Velkommen!

Åpningstider er onsdager fra 13.30 til 15.30.

Helsesykepleier er som regel til stede på dette kontoret ellers også. 

 

Bildet er tatt av Richard Duijnstee fra Pixabay 

Nyheter fra Skolehelsetjenesten

Telefon:
Servicekontoret: 72 40 30 00

Adresse:
Rørosveien 1b
7290 Støren

Facebook:
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsestasjon for ungdom