Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Bildet er tatt av Richard Duijnstee fra Pixabay

Skolehelsetjenesten er en del av Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtre Gauldal, som også består av helsestasjonen, jordmortjenesten og flyktningehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Vi følger opp alle barn og unge fra 1. til 10. trinn i kommunen, samt deres foreldre. I tillegg tilbyr vi også våre tjenester for elever ved Gauldal videregående skole. Vi har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, og arbeider mye tverrfaglig.

Våre oppgaver er:

  • Veiledning og rådgivning om barns og unges vekst og utvikling
  • Veiledning og rådgivning om barns og unges psykiske helse
  • Oppfølging av barn med vekstavvik
  • Helseopplysning
  • Tilby utvidet hjelp og støtte ved behov
  • Vaksinasjon av barn og ungdom 0-18 år

Alle ansatte ved skolehelsetjenesten samarbeider med legetjenesten, barnehager, skoler, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste, flyktningetjenesten, BUP og PP- tjenesten.

Vi retter oss etter Nasjonale, faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Ansatte

Guri Kvermo Aune, ledende helsesykepleier
Mobil: 91607116, epost: guka@mgk.no

Hilde Sundsby, helsesykepleier
Mobil: 48147665, epost: his@mgk.no

Ellen Buseth, helsesykepleier
Mobil 48147695, epost: ebu@mgk.no

Hanne Mjøen, helsesykepleier
Mobil 48147585, epost: ham@mgk.no

Solveig Tofte, helsesykepleier
Mobil 98260469, epost: soltof@mgk.no

Karin Nordtømme, helsesykepleier
Mobil 46912722, epost: karnor@mgk.no

Monica Aas, helsesykepleier
Mobil 90360746, epost: moaas@mgk.no

 

Bente Kjelstad, jordmor
Mobil 91009683, epost: benkje@mgk.no

 

Steinar Moen Brækken, helsestasjonslege 
Støren Legekontor, tlf. 72 43 03 20

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ungdom opp til 20 år. Hit er det mulig å komme uten avtale på forhånd. HFUs primære oppgaver er:    

  • Fremme trivsel og mestring
  • Forebygge uønskede svangerskap
  • Forebygge og behandle seksuelt overførbare infeksjoner
  • Forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser

Ved HFU er det lege og helsesykepleier.

Vi er lokalisert i helsestasjonens lokaler, med samme inngang som tannlegekontoret.

Åpningstider er onsdager fra 14.00 til 16.00.

 

Bildet er tatt av Richard Duijnstee fra Pixabay 

Nyheter fra Skolehelsetjenesten

Telefon:
Ledende helsesykepleier: 916 07 116

E-post:
skolehelsetjenesten@mgk.no

Adresse:
Rørosveien 1b
7290 Støren

Facebook:
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsestasjon for ungdom