Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Støren ungdomsskole GSK

Støren ungdomsskole har skoleåret -20/-21 192 elever og 30 ansatte og er en del av Gauldal skole- og kultursenter (GSK) på Støren. Vi er her samlokalisert med Gauldal vgs, voksenopplæring, kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek.

Vi skal åpne dører inn til kunnskapens rike og bygge broer mellom mennesker.

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

Nyheter fra Støren ungdomsskole

KONTAKT:

Konstituert rektor Heidi Bakken: 
72 40 32 75 / 97 58 36 88
E-post: heibak@mgk.no

Assisterende rektor Ingvald Hokseggen: 72 40 32 77 / 45 61 17 23
E-post: inghok@mgk.no

Kontor: Kari Aune Refseth: 72 40 32 76 (man.& ons. hel dag, tors. 0800-1130.)

SKOLEÅRET 2020-2021:

Trinnrom 8. trinn: 72 40 32 85
Trinnleder Berit Tovmo: 99 70 32 98

Trinnrom 9. trinn: 72 40 32 94
Trinnleder Marius S. Flå: 93 28 04 05

Trinnrom 10. trinn: 72 40 32 81
Trinnleder Wigdis R. Krogstad: 41 54 34 79

Sosiallærer Kari Randi Gorseth: 95 48 09 59
Rådgiver Bjørg Garli: 72 40 32 80

Skolehelsetjenesten Guri Kvernmo Aune: 72 40 31 78 / 91 60 71 16 
E-post: guka@mgk.no

E-post til skolen:
sus@mgk.no

Postadresse:
Støren ungdomsskole, Basmoen 9, 7290 STØREN