Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Støren ungdomsskole GSK

Støren ungdomsskole har 176 elever og 30 ansatte og er en del av Gauldal skole- og kultursenter (GSK) på Støren. Vi er her samlokalisert med Gauldal vgs, voksenopplæring, kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek.

Vi skal åpne dører inn til kunnskapens rike og bygge broer mellom mennesker.

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

Nyheter fra Støren ungdomsskole

KONTAKT:

(Ute til 31.07.20 Rektor Thom Arnesen: 72 40 32 75 / 48 20 72 72   E-post: tar@mgk.no)

Konstituert rektor Heidi Bakken:   72 40 32 77 / 975 83 688 E-post: heibak@mgk.no

Kontor: Kari Aune Refseth: 72 40 32 76 (man.& ons. hel dag, tors. 0800-1130.)

SKOLEÅRET 2019-2020:

Trinnrom 8. trinn: 72 40 32 85
Trinnleder Marius S. Flå: 932 80 405

Trinnrom 9. trinn: 72 40 32 94
Trinnleder Anders Gunhildsøien: 990 40 439

Trinnrom 10. trinn: 72 40 32 81
Trinnleder Ingvald Hokseggen: 456 11 723

Sosiallærer Kari Randi Gorseth: 954 80 959
Rådgiver Bjørg Garli: 72 40 32 80

Skolehelsetjenesten Solveig Tofte: 72 40 31 34  E-post: soltof@mgk.no

E-post til skolen:
sus@mgk.no

Postadresse:
Støren ungdomsskole, Basmoen 9, 7290 STØREN