Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Støren ungdomsskole GSK

Støren ungdomsskole har skoleåret 2022/23 210 elever og 35 ansatte og er en del av Gauldal skole- og kultursenter (GSK) på Støren. Vi er her samlokalisert med Gauldal vgs, voksenopplæring, kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek.

Vi skal åpne dører inn til kunnskapens rike og bygge broer mellom mennesker.

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

Nyheter fra Støren ungdomsskole

KONTAKT:

Rektor Hege Sommervold
72 40 32 75 / 95 18 11 90
Hegsom@mgk.no

Assisterende rektor Ingvald Hokseggen
72 40 32 77 / 45 61 17 23
E-post: inghok@mgk.no

Kontor: Kari Aune Refseth
72 40 32 76 (man. og ons. hel dag, tors. 0800-1130.)

Trinnrom 8. trinn:  72 40 32 94
Trinnleder: Marius Sæter Flå | marfla1@mgk.no

Trinnrom 9. trinn: 72 40 32 85
Trinnleder: Anne Mette Halland | annhal@mgk.no

Trinnrom 10.trinn: 72 40 32 81
Trinnleder: Berit Tovmo | bertov@mgk.no

Sosiallærer
Kari Randi Gorseth: 95 48 09 59

Rådgiver
Ingunn Moe | 72 40 32 82 | inmo@mgk.no

Skolehelsetjenesten

Ingvild Sunnset | 46 95 95 35 | Ingsun@mgk.no

E-post til skolen:
sus@mgk.no

Postadresse:
Støren ungdomsskole, Basmoen 9, 7290 STØREN