Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Støren ungdomsskole GSK

Støren ungdomsskole har ca. 180 elever og 30 ansatte og er en del av Gauldal skole- og kultursenter (GSK) på Støren. Vi er her samlokalisert med Gauldal vgs, voksenopplæring, kulturskole, kino og bibliotek.

Vi skal åpne dører inn til kunnskapens rike og bygge broer mellom mennesker.

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

Nyheter fra Støren ungdomsskole

KONTAKT:

Rektor Thom Arnesen: 72 40 32 75 / 48 20 72 72 E-post: tar@mgk.no

Ass.rektor Heidi Bakken: 72 40 32 77 / 975 83 688 E-post: heibak@mgk.no

Kontor: Kari Aune Refseth: 72 40 32 76 (man.& ons. hel dag, tors. 0800-1130.)

SKOLEÅRET 2018-2019:

Trinnrom 8. trinn: 72 40 32 85
Trinnleder Eli E. Hovstad: 976 51 495

Trinnrom 9. trinn: 72 40 32 94
Trinnleder Ingvald Hokseggen: 456 11 723

Trinnrom 10. trinn: 72 40 32 81
Trinnleder Marius S. Flå: 932 80 405

Sosiallærer Kari Randi Gorseth: 954 80 959
Rådgiver Bjørg Garli: 72 40 32 80

Skolehelsetjenesten Solveig Tofte: 72 40 31 34  E-post: soltof@mgk.no

E-post til skolen:
sus@mgk.no

Postadresse:
Støren ungdomsskole, Basmoen 9, 7290 STØREN