Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi
Støren ungdomsskole GSK

Støren ungdomsskole har skoleåret 2021/22 202 elever og 33 ansatte og er en del av Gauldal skole- og kultursenter (GSK) på Støren. Vi er her samlokalisert med Gauldal vgs, voksenopplæring, kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek.

Vi skal åpne dører inn til kunnskapens rike og bygge broer mellom mennesker.

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

Nyheter fra Støren ungdomsskole

KONTAKT:

Rektor Hege Sommervold
72 40 32 75 / 95 18 11 90
Hegsom@mgk.no

Assisterende rektor Ingvald Hokseggen
72 40 32 77 / 45 61 17 23
E-post: inghok@mgk.no

Kontor: Kari Aune Refseth
72 40 32 76 (man. og ons. hel dag, tors. 0800-1130.)

Trinnrom 8. trinn:  72 40 32 94
Trinnleder: Wigdis R. Krogstad 41543479

Trinnrom 9. trinn: 72 40 32 85
Trinnleder: Berit Tovmo: 99703298

Trinnrom 10.trinn: 72 40 32 81
Trinnleder: Marius Sæter Flå: 93280405

Sosiallærer
Kari Randi Gorseth: 95 48 09 59

Rådgiver
Beate Børseth Flå 72 40 32 80

Skolehelsetjenesten
Guri Kvernmo Aune: 72 40 31 78 / 91 60 71 16 
E-post: guka@mgk.no

E-post til skolen:
sus@mgk.no

Postadresse:
Støren ungdomsskole, Basmoen 9, 7290 STØREN