Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Støren ungdomsskole GSK

Vi skal åpne dører inn til kunnskapens rike og bygge broer mellom mennesker.

Støren ungdomsskole har skoleåret 2023/24 211 elever og 37 ansatte, og er en del av Gauldal skole- og kultursenter (GSK) på Støren. Vi er samlokalisert med Gauldal vgs, voksenopplæring, kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek.

Skolen har 8. til 10. trinn, og vi tar imot elever fra fire barneskoler i Midtre Gauldal kommune: Budal skole, Singsås skole, Soknedal skole og Støren barneskole. Skolen ligger på Støren, og har idrettshall, idrettsbane, svømmebasseng og turområder i umiddelbar nærhet.

Målbildet vårt

Ordsky - robust!
Hos oss skal alle elever bli møtte med realistiske læringsmål, hvor vi skaper mestring og motivasjon. Vi vil utvikle robuste ungdommer og kulturer der alle opplever at de er inkludert.

Læringsplattform: Zokrates (for foresatte) Zokrates (for elever og lærere)

KONTAKT:

Rektor Hege Sommervold
72 40 32 75 / 95 18 11 90
Hegsom@mgk.no

Assisterende rektor Ingvald Hokseggen
72 40 32 77 / 45 61 17 23
inghok@mgk.no

Kontor: Kari Aune Refseth
72 40 32 76 (man. og ons. hel dag, tors. 0800-1130)

Trinnrom 8.trinn: 72 40 32 94
Trinnleder: Ingunn Moe
inmo@mgk.no

Trinnrom 9. trinn: 72 40 32 85
Trinnleder: Anna Katrine Rød 
annroe@mgk.no

Trinnrom 10.trinn: 72 40 32 81
Trinnleder: Liv Singsaas  
livsin@mgk.no

Sosiallærer
Kari Randi Gorseth | 95 48 09 59

Rådgiver
Beate Børset Flå | 72 40 32 82
beaboe@mgk.no

Skolehelsetjenesten
Jorun Berling, helsesykepleier
Telefon: 469 59 535
E-post

Karin Nordtømme, helsesykepleier
Telefon: 469 12 722
E-post

skolehelsetjenesten@midtre-gauldal.kommune.no

E-post til skolen:
sus@mgk.no

Postadresse:
Støren ungdomsskole, Basmoen 9, 7290 STØREN