Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Singsås skole

Singsås skole er en fådelt barneskole med 7 årstrinn fordelt på 4 klasser. 
Elevtallet ligger på omtrent 60. 

Skolen er bygd i 1964, men gjennomgikk en omfattende rehabilitering med innflytting høsten 2010. Samme høst ble skolens ungdomstrinn sentralisert til Støren ungdomsskole. 

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

Kontaktinformasjon: 
Telefon 72 40 35 35
E-post: singsaas.skole@mgk.no 
Telefon SFO: 907 91 383

Postadresse:
Singsås skole
Fordalsveien 33
7387 Singsås

Enhetsleder Synnøve Fløttum:
Telefon 72 40 35 37 eller 924 28 672
E-post: syflot@mgk.no

Avdelingsleder Siv Flatås Hoddø:
Telefon: 957 92 269
E-post: sivhod@mgk.no

Kontaktlærere skoleåret 2023-2024: