Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bildet er tatt av Capri23auto fra Pixabay

Flyktningehelsetjenesten er en del av Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtre Gauldal, som også består av helsestasjonen, jordmortjenesten og skolehelsetjenesten.

Våre oppgaver er:

 • Helsestasjonstjenester for fremmedspråklige bosatt i kommunen
 • Undervisning i grupper ved Midtre Gauldal voksenopplæring
 • Barselgrupper
 • Systematisk og målrettede helseundersøkelser 0 - 5 år
 • Veiledning og rådgivning om barns vekst og utvikling
 • Oppfølging av barn med vekstavvik
 • Helseopplysning
 • Tilbyr utvidet hjelp og støtte ved behov
 • Vaksinasjon av barn og ungdom 0-18 år
 • Helseopplysning i grupper med fysioterapeut og tannpleier
 • Foreldreveiledning i grupper 

Vi retter oss blant annet etter Nasjonale, faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Ansatte

Ingvild Sunnset, helsesykepleier
Mobil 48147585, epost: ingsun@mgk.no

Bente Kjelstad, jordmor
Mobil 91009683, epost: benkje@mgk.no

Julie Hopen, psykiatrisk sykepleier
Mobil 901 08 920, epost: julhop@mgk.no  

 

Telefon:
Helsesykepleier: 481 47 585

Facebook:
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Adresse :
Rørosveien 1b
7290 Støren

Du finner oss mellom legekontor og tannklinikk, i tilknytning til helsesenteret.