Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bildet er tatt av RitaE, Pixabay

Helsestasjonen er en del av Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtre Gauldal, som også består av jordmortjenesten, skolehelsetjenesten og flyktningehelsetjenesten.

Helsestasjonen arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Vi følger opp alle barn, unge og deres foreldre i kommunen, og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Våre oppgaver er:

 • Svangerskapsomsorg
 • Barselgrupper
 • Systematisk og målrettede helseundersøkelser 0 - 5 år
 • Veiledning og rådgivning om barns vekst og utvikling
 • Oppfølging av barn med vekstavvik
 • Helseopplysning
 • Tilby utvidet hjelp og støtte ved behov
 • Vaksinasjon av barn og ungdom 0-18 år
 • Skolehelsetjeneste for barn og ungdom i 1-10 trinn
 • Skolehelsetjenesten for videregående skole
 • Babysvømming
 • Helseopplysning i grupper med fysioterapeut og tannpleier
 • Helsestasjon for ungdom på onsdager 14.00-16.00
 • Foreldreveiledning i grupper
 • Flyktningehelsetjeneste
 • Alle ansatte ved helsestasjonen samarbeider med legetjenesten, barnehager, skoler, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste, flyktningetjenesten, BUP og PP- tjenesten.

Vi retter oss etter Nasjonale, faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Åpningstider:

Sommertid  15. mai - 14. september - kl 8.00 - 15.00
Vintertid      15. september - 14. mai - kl 8.00 - 16.00

 

Ansatte

Guri Kvermo Aune, ledende helsesykepleier
Mobil: 91607116, epost: guka@mgk.no

Hilde Sundsby, helsesykepleier
Mobil: 48147665, epost: his@mgk.no

Ellen Buseth, helsesykepleier
Mobil 48147695, epost: ebu@mgk.no

Hanne Mjøen, helsesykepleier
Mobil 48147585, epost: ham@mgk.no

Solveig Tofte, helsesykepleier
Mobil 98260469, epost: soltof@mgk.no

Karin Nordtømme, helsesykepleier
Mobil 48147695, epost: karnor@mgk.no

Bente Kjelstad, jordmor
Mobil 91009683, epost: benkje@mgk.no

 

Steinar Moen Brækken, helsestasjonslege 
Støren Legekontor, tlf. 72 43 03 20

Distriktene

Budal: helsesykepleier Hanne Mjøen - mobil: 48147585

Singsås: helsesykepleier Solveig Tofte - mobil: 98260469

Soknedal: helsesykepleier Ellen Buseth/Karin Nordtømme - mobil: 48147695

Støren: helsesykepleier Solveig Tofte - mobil: 98260469

Støren (minoritetsspråklige): helsesykepleier Hanne Mjøen - mobil: 48147585

Helsestasjonsprogrammet med aktuell informasjon

Målet med helsestasjonsprogrammet er

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme god fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig

 

3 - 5 dager

Alle får tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter avtale. Se jordmortjenesten.

 

7 - 14 dager

Alle får tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier etter avtale. Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrene sine behov.

Brosjyrer og nettressurser

 

2-4 uker

Individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen, med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst og ernæring.

Brosjyrer og nettressurser

 

6 uker

Konsultasjon med helsesykepleier og helsestasjonslege, med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og psykomotorisk utvikling.

Vaksiner:

Brosjyrer og nettressurser

 

3 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og psykomotorisk utvikling.

Vaksiner

Brosjyrer og nettressurser

 

4 måneder

Gruppekonsultasjon og individuell konsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut, med fokus på barnets motoriske utvikling, i tillegg til ernæring og informasjon om oppstart av fast føde.

Brosjyrer og nettressurser

 

5 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og motorisk og psykomotorisk utvikling.

Vaksiner

Brosjyrer og nettressurser

 

6 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier og helsestasjonslege med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og motorisk og psykomotorisk utvikling.

Brosjyrer og nettressurser

 

8 måneder

Gruppekonsultasjon med tannpleier og individuell konsultasjon med helsesykepleier. Denne konsultasjonen har fokus på tannhelse og tannfrembrudd, i tillegg til vanlige tema som vekst og utvikling.

Brosjyrer og nettressurser

 

10 måneder

Individuell konsultasjon med helsesykepleier.

Brosjyrer og nettressurser

 

12 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier og helsestasjonslege med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og motorisk og psykomotorisk utvikling.

Vaksiner

Brosjyrer og nettressurser

 

15 måneder

Individuell konsultasjon med helsesykepleier.

Vaksine

Brosjyrer og nettressurser

 

18 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier.

Brosjyrer og nettressurser

 

2 år

Konsultasjon med helsesykepleier og helsestasjonslege. I denne konsultasjonen viser vi ekstra oppmerksomhet til barnets språkutvikling og selvstendighetsutvikling.

Brosjyrer og nettressurser

 

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier, med fokus på språk, psykomotorisk utvikling, trivsel og relasjoner, grensesetting og samspill. Vi tar også syns- og hørselstest ved 4-årskontroll, og ber foreldrene svare på et spørreskjema som kartlegger barnets utvikling.

Brosjyrer og nettressurser

 

Foto: RitaE, Pixabay

Nyheter fra Helsestasjonen

Telefon:
Ledende helsesykepleier: 916 07 116

Facebook:
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

E-post:
helsestasjonen@mgk.no

Adresse:
Rørosveien 1b
7290 Støren

Du finner oss mellom legekontor og tannklinikk, i tilknytning til helsesenteret.