Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bildet er tatt av RitaE, Pixabay

Helsestasjonen er en del av Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtre Gauldal, som også består av jordmortjenesten, skolehelsetjenesten og flyktningehelsetjenesten.

Helsestasjonen arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Vi følger opp alle barn, unge og deres foreldre i kommunen, og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Våre oppgaver er:

 • Svangerskapsomsorg
 • Barselgrupper
 • Systematisk og målrettede helseundersøkelser 0 - 5 år
 • Veiledning og rådgivning om barns vekst og utvikling
 • Oppfølging av barn med vekstavvik
 • Helseopplysning
 • Tilby utvidet hjelp og støtte ved behov
 • Vaksinasjon av barn og ungdom 0-18 år
 • Skolehelsetjeneste for barn og ungdom i 1-10 trinn
 • Skolehelsetjenesten for videregående skole
 • Babysvømming
 • Helseopplysning i grupper med fysioterapeut og tannpleier
 • Helsestasjon for ungdom på onsdager 14.00-16.00
 • Foreldreveiledning i grupper
 • Flyktningehelsetjeneste
 • Alle ansatte ved helsestasjonen samarbeider med legetjenesten, barnehager, skoler, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste, flyktningetjenesten, BUP og PP- tjenesten.

Vi retter oss etter Nasjonale, faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Åpningstider:

Mandag til fredag: kl 9.00 - 15.00

 

Ansatte

Hilde Sundsby, helsesykepleier
Mobil 48147665, epost: his@mgk.no

Ellen Buseth, helsesykepleier
Mobil 48147695, epost: ebu@mgk.no

Karin Nordtømme, helsesykepleier
Mobil 46912722, epost: karnor@mgk.no

Ingvild Karoline Berge Sunnset, helsesykepleier 
Mobil 481 47 585, e-post

Monica Aas, helsesykepleier
Mobil 90360746, epost: moaas@mgk.no 

Trude Frammarsvik, helsesykepleier
Mobil 47516174, epost: trufr@mgk.no

Jorun Berling, helsesykepleier under masterutdanning
Mobil 46959535, epost: joberl@mgk.no

Bente Kjelstad, jordmor
Mobil 91009683, epost: benkje@mgk.no

 

 

Steinar Moen Brækken, helsestasjonslege 
Støren Legekontor, tlf. 72 43 03 20

Helsestasjonsprogrammet med aktuell informasjon

Målet med helsestasjonsprogrammet er

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme god fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig

 

3 - 5 dager

Alle får tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter avtale. Se jordmortjenesten.

 

7 - 14 dager

Alle får tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier etter avtale. Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrene sine behov.

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

Andre nyttige ressurser:

 

2-4 uker

Individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen, med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst og ernæring.

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

6 uker

Konsultasjon med helsesykepleier og helsestasjonslege, med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og psykomotorisk utvikling.

Vaksiner:

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

3 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og psykomotorisk utvikling.

Vaksiner:

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

4 måneder

Gruppekonsultasjon og individuell konsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut, med fokus på barnets motoriske utvikling, i tillegg til ernæring og informasjon om oppstart av fast føde.

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

Andre nyttige ressurser:

 

5 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og motorisk og psykomotorisk utvikling.

Vaksiner:

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

6 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier og helsestasjonslege med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og motorisk og psykomotorisk utvikling.

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

8 måneder

Gruppekonsultasjon med tannpleier og individuell konsultasjon med helsesykepleier. Denne konsultasjonen har fokus på tannhelse og tannfrembrudd, i tillegg til vanlige tema som vekst og utvikling.

Andre nyttige ressurser:

 

10 måneder

Individuell konsultasjon med helsesykepleier.

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

12 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier og helsestasjonslege med fokus på det foreldrene ønsker, i tillegg til samspill, vekst, ernæring og motorisk og psykomotorisk utvikling.

Vaksiner:

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

Andre nyttige ressurser:

Barns motoriske utvikling 1 - 6 år (film)

 

15 måneder

Individuell konsultasjon med helsesykepleier.

Vaksine

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

17 - 18 måneder

Gruppekonsultasjon med helsesykepleier.

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

2 år

Konsultasjon med helsesykepleier og helsestasjonslege. I denne konsultasjonen viser vi ekstra oppmerksomhet til barnets språkutvikling og selvstendighetsutvikling.

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier, med fokus på språk, psykomotorisk utvikling, trivsel og relasjoner, grensesetting og samspill. Vi tar også syns- og hørselstest ved 4-årskontroll, og ber foreldrene svare på et spørreskjema som kartlegger barnets utvikling.

Tema vi tar opp i konsultasjonen:

 

Foto: RitaE, Pixabay

Nyheter fra Helsestasjonen

Telefon:
Se under ansatte

Facebook:
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

E-post:
helsestasjonen@mgk.no

Adresse:
Rørosveien 1b
7290 Støren

Du finner oss mellom legekontor og tannklinikk, i tilknytning til helsesenteret.