Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bildet er tatt av Wendy Corniquet fra Pixabay

Jordmortjenesten er en del av Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtre Gauldal, som også består av helsestasjonen, skolehelsetjenesten og flyktningehelsetjenesten.

Vi som arbeider i svangerskapsomsorgen i Midtre Gauldal har som mål å gi alle gravide et faglig og trygghetsskapende tilbud.

Fastlege eller jordmor - valget er ditt

Du bestemmer selv om du vil gå til jordmor, lege eller begge deler. Vi følger de anbefalte retningslinjene fra Helsedirektoratet angående antall kontroller.

Lege og jordmor har tilgang til ditt «Helsekort for gravide» og til alle prøver som er tatt i det aktuelle svangerskapet, men fører ellers journal hver for seg.

I tillegg til at kontrollene skal sikre god medisinsk oppfølging, skal det også være rom for at du kan ta opp ting du har på hjertet. Vi bruker telefontolk ved behov.

Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og skal være et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder.

Du kan spørre jordmor om:

 • Pubertet
 • Prevensjon
 • Seksuell helse
 • Familieplanlegging
 • Ernæring og livsstil
 • Vold og seksuelle overgrep
 • Svangerskap
 • Fødsel
 • Det nyfødte barnet
 • Amming
 • Barseltid
 • Abort
 • Celleprøve
 • Overgangsalder

Jordmortjenesten samarbeider med legetjenesten, helsesykepleiere, spesialisthelsetjenesten, psykolog og psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten og barnevern.

Tjenesten reguleres av nasjonale, faglig retningslinjer som f.eks. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen og Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen.

Åpningstider:

Sommertid  15. mai - 14. september - kl 8.00 - 15.00
Vintertid      15. september - 14. mai - kl 8.00 - 16.00

Ansatte

Bente Kjelstad, jordmor - mobil: 910 09 683

Kontrollene

Dette er Helsedirektoratets retningslinjer. Om behov er det alltid mulig med tettere og flere kontroller.     

Ta alltid med helsekortet og morgenurin på alle kontroller.

Uke 8-12:
Vekt, høyde, blodtrykk, urinprøve, blodprøver, henvise til ultralyd. Div. informasjon og samtale.

Uke 18:
Ultralyd

Uke 24:
Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytte til fosterlyd. Glucosebelastning ved BMI over 25. Føtal-rhesus av rhesus-negative.

Uke 28:
Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytting, HB. Ammesamtale og ammeboka. Evt anti-D v/rhesus-pos foster.

Uke 32:
Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytting.

Uke 36:
Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytting.  Fødselssamtale.

Uke 38:
Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytte og bestemme leie.

Uke 40:
Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytte. Informere om «trivselskontroll».

Nyttig informasjon til deg som er gravid

[Innhold]

Nyttig informasjon til deg som nettopp har født

[Innhold]

 

Bildet er tatt av Wendy Corniquet fra Pixabay 

Nyheter fra Jordmortjenesten

Telefon:
Jordmor: 910 09 683

Facebook:
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Epost:
jordmor@mgk.no

Adresse:
Rørosveien 1b
7290 Støren

Du finner oss mellom legekontor og tannklinikk, i tilknytning til helsesenteret.