Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi
Budal skole

Budal oppvekstsenter ligger i naturskjønne omgivelser på Enodd i Budal, og består av en barnehage, en fådelt barneskole fra 1.-7.trinn og en skolefritidsordning for elever i 1.-4.trinn.

Totalt er det 49 barn ved oppvekstsenteret, med fordelingen 18 barn i barnehagen og 31 elever i skolen.

Oppvekstsenteret har per i dag 11 ansatte, og har felles administrasjon med Soknedal skole.

Oppvekstsenteret ble helrenovert i 2012.

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

Konstituert Enhetsleder/Rektor Michael Bratland:

72 40 36 00/90 58 68 37

E-post: micbra@mgk.no

 

Kontor:                   72 40 36 03 
Arbeidsrom:            91 12 57 43

Budal skole SFO   947 83 412

E-post 
budal.oppvekstsenter@mgk.no
budal.skole@mgk.no