Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Budal skole

Budal oppvekstsenter ligger i naturskjønne omgivelser på Enodd i Budal, og består av en barnehage og en fådelt barneskole (1.-7.kl). Skolen tilbyr også SFO.

Totalt er det 65 barn, med fordelingen 24 barn i barnehagen og 41 elever i skolen. 
Oppvekstsentret har per i dag 15 ansatte. 
Oppvekstsentret ble helrenovert i 2012. 

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

Telefon 
Enhetsleder/rektor:      72 40 36 00 
Avdelingsleder/kontor: 72 40 36 03 
Arbeidsrom:                  72 40 36 10

Budal skole SFO       947 83 412

E-post 
budal.oppvekstsenter@mgk.no
budal.skole@mgk.no