Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Budal skole

Budal oppvekstsenter ligger i naturskjønne omgivelser på Enodd i Budal, og består av en barnehage, en fådelt barneskole fra 1.-7.trinn og en skolefritidsordning for elever i 1.-4.trinn.

Totalt er det 61 barn ved oppvekstsenteret, med fordelingen 36 barn i barnehagen og 35 elever i skolen.

Oppvekstsenteret har per i dag 18 ansatte. 

Oppvekstsenteret ble helrenovert i 2012.

Læringsplattform:
Zokrates (for foresatte)
Zokrates (for elever og lærere)

 Enhetsleder/Rektor Arne Tovmo:

72 40 36 00/93239310

E-post: arntov@mgk.no 

 

Arbeidsrom:            91 12 57 43

Budal skole SFO:    947 83 412

E-post 
budal.oppvekstsenter@mgk.no
budal.skole@mgk.no