Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Illustrasjon

Dersom du skal servere mat, selge eller skjenke alkohol, må du søke om bevilling til dette før du starter opp.

Hvem må ha bevilling?

Alle som driver et serveringssted, må ha serveringsbevilling. Dersom du i tillegg serverer alkohol, må du også ha skjenkebevilling. Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må foreligge en serveringsbevilling.

Selger du alkohol fra butikk, må du ha salgsbevilling.

Huskeregel: Dersom du tar betalt for alkoholholdig drikk, må du alltid ha bevilling.

Du trenger ikke bevilling for private selskaper der gjestene har med alkoholen selv, hvis utleier ikke leverer mat og drikke til selskapet. Du trenger for eksempel ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangement.

Forskjellen mellom salg og skjenking av alkohol

  • Ved salg skal drikking skje utenom salgsstedet (salg i butikk). Salg krever salgsbevilling.
  • Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet (for eksempel en bar eller restaurant). 

Bevillingsperiode for salgs- og skjenkebevilling (ved fast bevilling)

En fast bevilling gis som hovedregel for inntil fire år av gangen, men kan også gis for en kortere periode som for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan benytte seg av unntaket fra hovedregelen ved å fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger som må søke om fornyelse eller hvilke som kan løpe videre for en periode på inntil 4 år.

Les mer her og søk om bevilling

Kontakt

Kommunens kontaktperson for salg, skjenking og servering:

Randi A. Aasenhus

72 40 30 00 | randi.aasenhus@mgk.no