Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Restaurant

Alle som ønsker det, kan ta kunnskapsprøven/etablererprøven.

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Det er to ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, ha fylt 20 år og skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen).

Etablererprøven – serveringsloven

For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Serveringsloven definerer daglig leder som «den som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet».

Pensum - kunnskapsprøven

For pensum til kunnskapsprøven for skjenking, salg og for kontrollører, se helsedirektoratets nettsider.

Pensum - etablererprøven

Hensikten med etablererprøven, er å sikre at de som gjennomfører prøven har grunnleggende kunnskap om relevante lover og forskrifter samt økonomistyring. Det er derfor mange lover og forskrifter du må ha kjennskap til, blant annet lov om serveringsvirksomhet, internkontrollforskriften, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Vinn.no har læremateriell og tester som du kan kjøpe for å forberede deg til kunnskaps- og etablererprøven.

Pris

For 2023 er gebyret for å ta Kunnskapsprøven og Etablererprøven kr 400,-.

Påmelding og gjennomføring

Ta kontakt med kommunen for å ta prøven: 

postmottak@mgk.no | 72 40 30 00 

  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde)
  • Prøven må betales på forhånd. Kvittering for innbetalt prøve må framlegges før prøvestart.
  • Prøven er en elektronisk flervalgsprøve
  • Prøven avlegges på norsk. Tillatt hjelpemiddel er ordbok

Alle som består prøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohol- eller serveringslovgivningen.

Beviset er gyldig på ubestemt tid.