Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Butikk, foto av Franki Chamaki on Unsplash

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Om gebyret

Gebyret fastsettes i sentral forskrift og beregnes på grunnlag av alkoholsalg foregående år og forventet alkoholsalg inneværende år. Foreligger det avvik mellom forventet omsetning og faktisk omsetning foretar kommunen etter-oppgjør.

Du kan lese mer om satsene for gebyr her:  Alkoholforskriften

Frist for å levere omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år.

Her finner du skjema for omsetningsoppgaven

Hvis det er daglig leder som sender inn omsetningstallene, vennligst send med et vedlegg der revisor/regnskapsfører bekrefter tallene. Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. 

Ny virksomhet

Hvis salgs- eller skjenkestedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er da ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Drift på tidligere eiers bevilling 

Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 3 uker etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Hva skjer ved manglende innlevering av oppgave eller betaling?

Omsetningsoppgaver som ikke leveres inn innen fristen kan føre til prikktildeling etter alkoholforskriften. Oppgave og/eller vedlegg som er ufullstendig utfylt, regnes som manglende innlevering.

Manglende eller feil betaling av bevillingsgebyret innen fristen kan også føre til prikktildeling etter alkoholforskriften. Se mer om prikkbelastning her

 

Kontakt

Kommunens kontaktperson for salg, skjenking og servering:

Randi A. Aasenhus

72 40 30 00 | randi.aasenhus@mgk.no