Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv!

24. oktober starter folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging i vår region.

Nyhet Publisert av Solveig Tofte , 14.10.22

Bildet er hentet fra Regjeringens Handlingsplan for  forebygging av selvmord 2020-2025.
Bildet er hentet fra Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025.

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse var 2 av 3 menn.

Folkeopplysningskampanjen "Snakk om selvmordstanke, det kan redde liv" starter 24. oktober, og foregår i Trøndelag, Møre og Romsdal i fem uker.

Kampanjen er ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, "Ingen å miste, 2020-2025" og del av en større innsats for å forebygge selvmord.
Hovedmålet med kampanjen er å bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmordstanker, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. I tillegg er det et mål at flere skal tørre å fortelle at de har selvmordstanker, og at mennesker rundt skal tørre å spørre.

Alle kan bidra i dette viktige arbeidet.

Potensialet for forebygging av selvmord er stort, både når det gjelder å identifisere personer som kan være i selvmordsfare og å senke terskelen for å motta hjelp via kommunenes tjenesteapparat. Forebygging av selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet og kommunene bør skape åpne lokalsamfunn med fokus på aksept og kunnskap om psykisk helse.

Å skulle forklare selvmord er komplekst, og handler ikke nødvendigvis om psykiske lidelser. Det er mange forhold som kan bidra til selvmordstanker og selvmord, på både individuelt, relasjonelt og samfunnsmessig nivå. For noen kan livsbelastningene være store og vanskelig å håndtere, slik som ved skilsmisse, tap av arbeid, dårlig helse eller økonomi. Selvmord må derfor forstås i en større kontekst og selvmordsforebygging må skje der folk lever og bor.

Våg å spørre direkte om selvmordstanker hvis du ser at noen har det vanskelig, og bidra til å gi mennesker som sliter med vanskelige tanker profesjonell hjelp.

Ved akutt fare for liv, ring 113.

Hvis faren ikke er akutt, kan du kontakte legevakt,  fastlegen, helsesykepleier, psykisk helsearbeid og rus eller hjemmetjenesten.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

For barn og unge:

Her finner du flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til hjelp når du har det vanskelig.