Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Inngangen til Helse og familie

Hvem er tilbudet for

Psykisk helsearbeid og rus gir tilbud til personer over 16 år. Psykisk uhelse kan arte seg på forskjellige vis. Hvilken tilnærming som egner seg varierer fra person til person og situasjon til situasjon. Sliter du for eksempel med angst, nedstemthet eller overtenking, kan et av våre kurs være egnet. Dersom du har (forverring av) lidelser eller tilstander som psykoselidelse, tvangslidelse, bipolar lidelse eller selvmordstanker, er kanskje individualsamtaler mer egnet. Føler du deg ensom og merker at dette har betydning for din livskvalitet, kan du like en av våre grupper. Ta kontakt, så finner vi ut av det!

Tjenesten er gratis!

Hvordan ta kontakt

Psykisk helsearbeid og rus holder til i 1.etg. på Rådhuset. Vi er et lavterskeltilbud - det vil si at du kan ta direkte kontakt uten behov for henvisning. Det kan være både på vegne av deg selv eller andre, men tjenesten er frivillig, så den som skal motta hjelp må ville det selv. Du kan også bli henvist fra fastlege, NAV eller andre instanser.

Tjenestens leder Arnstein H. Tilseth kan nås på 906 42 192 mellom 8-15 på hverdager.

Dersom behov for akutt psykisk helsehjelp (innen 24 timer), kan du kontakte fastlegen din. Utenfor legekontorets åpningstider når man legevakten på nummer 116 117.

Hjelp til personer under 18 år

Illustrasjonsbilde

Personer under 18 år anbefales i første omgang til å ta kontakt med helsestasjon, helsetjeneste på skolen eller fastlege. Psykisk helsearbeid og rus samarbeider med disse, deriblant har vi ansatt(e) med avsatt tid til å være på skolen (GSK). Disse kan nås ved å ta kontakt med skolehelsetjenesten eller på elevhjelpa.no.

I tillegg arrangerer vi Mestringskurs for ungdom (15-23 år). En av kursholderne er sosionom Nina Sommervold som har videreutdanning i Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge. Ta kontakt med Nina på 476 38 748 eller psykiatrisk sykepleier Arnstein H. Tilseth, 906 42 192, dersom du lurer på om kurset kan være noe for deg.

Pårørende, og barn som pårørende

Det å være pårørende eller på annen måte nærstående til personer med psykiske vansker kan være strevsomt. Dette kan blant annet innebære bekymringer samt belastning i form av å måtte overta oppgaver som den syke ikke mestrer på egen hånd.

I Midtre Gauldal ønsker vi å ivareta deg som pårørende. Informasjon om den enkelte pasients helsetilstand er naturlig nok underlagt juridiske føringer (Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser - Lovdata) og krever samtykke fra pasienten. Dersom pasienten ikke samtykker, kan vi fremdeles gi deg informasjon om psykiske problemstillinger på et generelt grunnlag. Du kan selvfølgelig også få råd og veiledning selv om den syke ikke mottar tjenester fra oss.

Ta kontakt med Arnstein på 90 64 21 92 eller noen andre ved kontoret.

Nyttige nummer og lenker

BARN

Øvrige nettsider hentet fra ungepårorende.no

  • Alarmtelefon for barn og unge | 116111.no
  • Chat for barn og unge med foreldre i fengsel | ffp.no/ung
  • Snakkerom for barn og unge pårørende av personer med rusproblemer | barnavrus.no
  • Kirkens Bymisjons chat for barn og unge med foreldre i fengsel | ifengsel.no
  • Røde kors – Forum og Chat for barn og unge | korspåhalsen.no
  • Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon og nettjeneste | mentalhelse.no
  • Kirkens SOS – Døgnåpen krisetjeneste på telefon og nett | kirkens-sos.no

Studenter i praksis (informasjon til studenter som skal i praksis)

Psykisk helsearbeid og rus ligger på Støren som er administrasjonssenteret i Midtre Gauldal kommune. Støren ligger ca. fem mil sør for Trondheim langs E6. Tjenesten holder til i første etasje på Rådhuset. Hit kan du reise med bussrute 340 fra Trondheim, holdeplassen heter Støren Rådhus. Alternativt kan man ta tog, men det er ca. 1,6 km fra stasjonen til Rådhuset.

Psykisk helsearbeid og rus i Midtre Gauldal jobber har et recovery-orientert perspektiv med fokus på mestring, en meningsfull hverdag og brukerens egen bedringsprosess. Tjenesten består av flere faggrupper med hovedvekt av psykiatriske sykepleiere. Ansatte har bred erfaring og du vil i løpet av praksisperioden blant annet kunne få delta på individuelle samtaler, hjemmebesøk, turgruppe, dagsenter (møteplass) samt kurstilbud som vi tilbyr befolkningen.

Tjenesten har regelmessige fora hvor vi kan ta opp tema og problemstillinger. Deriblant har vi veiledning med en psykologspesialist, hvor du som student selvfølgelig er velkommen til å delta. Det kan variere om det er flere studenter samtidig på Psykisk helsearbeid og rus. I tillegg kan det være studenter på PPT eller Barnevernstjenesten som vi deler korridor med.

Av velferdsgoder er det i tilknytning til Rådhuset et aktivitetsrom som ansatte (og studenter) kan benytte seg av. På Støren er det også treningssenter, svømmehall, kulturhus med kino, langrennarena, idrettsanlegg og frisbeegolfbane samt gode friluftsmuligheter. Dersom du har behov for overnatting, finnes Støren hotell. I tillegg er det privatpersoner som leier ut rom, leiligheter eller hus. Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte leder Arnstein Helgheim Tilseth på 906 42 192.

Spjeldet Dagsenter Nr. 3

Øverspjeldet 3 dagsenter
Dagsenter skaper tilhørighet og gir deg mulighet til å bli kjent med nye mennesker. Tilbudet er uforpliktende. Du kan komme og gå som du selv vil.

 

Beliggenhet

Øverspjeldet 3, Støren.

Åpningstider

Mandag og torsdag fra kl. 10-14.     Kveldsåpent: 16:00-20:00 etter nærmere informasjon (det blir informert på forhånd).

I tillegg holder organisasjonen Mental helse åpent på fredager. Ta kontakt med leder Eva Bolland på 95 91 52 66 for eventuelle spørsmål.

Hvem

Tilbudet er uforpliktende. Du kan komme og gå som du selv vil.

Hva

Aktivitet kan bidra til at du kommer ut av ensomhet og isolasjon. På dagsenteret kan du for eksempel gjøre aktiviteter som håndarbeid eller maling, men du kan også bare ta en kopp kaffe. Enkelte aktiviteter krever påmelding, men dette vil i så fall bli varslet.

Facebook:    Nr. 3

Ansatte:      

Gunn Kristin Reitan           970 85 562
May Britt Gyløien               970 85 604
Oddny Fagerbekk              948 39 604

Mestringskurs for Ungdom

Illustrasjonsbilde

Mestringskurs for Ungdom retter seg opprinnelig mot ungdom som kjenner på nedstemthet og/eller engstelse. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hva en kjenner på. Ofte kjennes det bare som en urolighetsfølelse eller kanskje en «klump i magen» eller at det har «knytt seg i brystet».

Gjennom Mestringskurset lærer du deg å bli mer bevisst hva du kjenner på, slik at du blant annet lærer deg å se sammenhengen mellom situasjoner, tanke og følelsen som vekkes i deg. Dette legges til grunn for å se på hvordan man kan bryte et negativt mønster og forhåpentligvis få det bedre.

Mestringskurs for Ungdom bygger på kognitiv terapi. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall (fra Kognitiv terapi | Norsk forening for kognitiv terapi 03.02.23)

Kontakt

Ta kontakt med Arnstein H. Tilseth, 906 42 192, for spørsmål eller påmelding. Du kan også bli påmeldt som et tiltak fra bl.a. fastlege, helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

KiB - kurs i belastningsmestring

Illustrasjonsbilde
Kurs i Belastingsmestring (KiB) retter seg mot deg som kjenner på belastninger i hverdagen.

Vi har alle ulik terskel for hva som medfører belastninger, så dette vil være en subjektivt. Ta gjerne kontakt for en prat, slik at vi finner det kurset eller tilnærmingen som virker mest riktig for akkurat deg.

KiB bygger på kognitiv terapi. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall (Hentet fra Kognitiv terapi | Norsk forening for kognitiv terapi 03.02.23)

Kontakt

Ta kontakt med Arnstein H. Tilseth, 906 42 192, for spørsmål eller påmelding. Du kan også bli påmeldt som et tiltak fra bl.a. fastlege, helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

KiD - kurs i depresjonsmestring

Illustrasjonsbilde
Kurs i Depresjonsmestring (KiD) retter seg mot deg som kjenner på nedstemthet eller depressive symptomer.

Symptomer på depresjon kan for eksempel være redusert matlyst, søvnforstyrrelser, endret tankemønster (gjerne mer negative tanker), svekket selvbilde, svekket konsentrasjon, skyldfølelse og selvmordstanker m.m. Ta gjerne kontakt for en prat, slik at vi finner det kurset eller tilnærmingen som virker mest riktig for akkurat deg.

KiD bygger på kognitiv terapi. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall (Hentet fra Kognitiv terapi | Norsk forening for kognitiv terapi 03.02.23)

Kontakt

Ta kontakt med Arnstein H. Tilseth, 906 42 192, for spørsmål eller påmelding. Du kan også bli påmeldt som et tiltak fra bl.a. fastlege, helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

Rus og avhengighet

Illustrasjonsbilde

Bruk av spill, røyk, snus, alkohol og narkotika kan føre til avhengighet. Vi kan tilby støtte- og motivasjonssamtaler rundt dette. Tilbudet tilrettelegges til hver enkelt.

Vi kan også tilby veiledning til deg som har noen rundt deg som har et rus eller avhengighetsproblem, du kan være pårørende, jobbe i helse- og sosialtjeneste, du kan jobbe i barnehage, skole eller andre bedrifter.

Her kan du finne mer informasjon; Rus og avhengighet - Helsenorge

Spørsmål? Ta kontakt med Arnstein H. Tilseth, 906 42 192.

 

Ansatte

 

(I permisjon)

Leder
Psykiatrisk sykepleier
Rus koordinator
AKAN kontakt

Ellen Hage

elhage@mgk.no

97 08 56 01

Illustrasjonsbilde

 

Psykiatrisk sykepleier Åse Marit Sletten

ams@mgk.no

95 97 91 58

Illustrasjonsbilde

 

Psykiatrisk sykepleier Olga Kjøtrød

lolk@mgk.no

95 99 80 38

Wiwian Psykiatrisk sykepleier Wivian Hjelmen

geb@mgk.no

90 29 71 75

 

Vikarierende leder

Psykiatrisk sykepleier
og fagleder

Arnstein Tilseth

artil@mgk.no

90 64 21 92

Illustrasjonsbilde

 

Hjelpepleier med videreutdanning i
Psykisk helsearbeid og
Rus og psykisk helse
Oddny Fagerbæk

ofa@mgk.no

94 83 96 04

 

Hjelpepleier med videreutdanning
Psykisk helsearbeid

Dagsenter

May Britt Gyløien

mbg@mgk.no

97 08 56 04

 

Sosionom med videreutdanning i
Miljøterapeutisk arbeid med
barn og unge

Nina Sommervold

nisomm@mgk.no

47 63 87 48

Grafikk

 

Aktivitør med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid

Gunn Kristin Reitan

ger@mgk.no

97 08 55 62

  Sykepleier Julie Hopen

julhop@mgk.no

41 88 01 92

 

 

Relaterte nettsider

Kognitiv terapi - NHI.no

Brukermedvirkning - Helsedirektoratet

Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon (helsedirektoratet.no)

Nye apper mot psykiske plager - Helsedirektoratet

 

Kontakt

Vikarierende leder | Arnstein Helgheim Tilseth | 90 64 21 92

Åpningstider

15.05-14.09: 08:00-15:00
15.09-14.05: 08:00-16:00

Adresse
Rørosveien 11
7290 Støren

Du finner oss i 1. etasje på rådhuset

Egen inngang til venstre for hovedinngangen leder inn til venterom.