Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Inngangen til Helse og familie

Psykisk helsearbeid og rus skal gi tjenester til personer som har psykiske vansker, er i en krise/vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Tilbudet er primært for ungdom og voksne.

Hva kan vi hjelpe deg med/ våre tilbud

 • Individuell oppfølging med f.eks samtaler og/eller hjemmebesøk
 • Hjelp med koordinering av tjenester og utarbeidelse av individuell plan
 • Videreformidling til forskjellige frivillige organisasjoner eller støttegrupper som mental helse, LEVE osv.
 • Mestringsgrupper som KIB (kurs i mestring av belastning og stress)
 • Ulike samtalegrupper
 • Fysisk aktivitetsgruppe
 • Dagsenter
 • Jobbhus for ungdom, i samarbeid med NAV
 • Åpen dør GSK
 • Samarbeid med Midtre Gauldal Mental Helse
 • Oppfølging ved rusproblematikk

Hvordan komme i kontakt

Psykisk helsearbeid er et lavterskeltilbud, det vil si at du kan ta kontakt direkte med oss. Du kan også få henvisning fra lege, NAV mm

Tjenesten er gratis

Åpningstider:

Sommertid  15. mai - 14. september - kl 8.00 - 15.00
Vintertid      15. september - 14. mai - kl 8.00 - 16.00

 

Ansatte

Konstituert leder
Psykiatrisk sykepleier
Rus koordinator
AKAN kontakt

Ellen Hage 97085601 elhage@mgk.no
Psykiatrisk sykepleier Åse Marit Sletten 95979158 ams@mgk.no
Psykiatrisk sykepleier Olga Kjøtrød 95998038 lolk@mgk.no
Psykiatrisk sykepleier Gunn Elisabeth Hanshus 90642192 geb@mgk.no

 

     
Hjelpepleier med videreutdanningene:
Psykisk helsearbeid
Rus og psykisk helse
Oddny Fagerbæk 94839604 ofa@mgk.no

Hjelpepleier med videreutdanning Psykisk helsearbeid

Dagsenter

May Britt Gyløien 97085604 mbg@mgk.no

Aktivitør med videreutdanningene: 
Psykisk helsearbeid
Rus og psykisk helse

Dagsenter

Gunn Kristin Reitan 97085562 ger@mgk.no

 

 

Telefon:

Servicekontoret 72 40 30 00

Ellen Hage - 970 85 601 

E-post:
elhage@mgk.no

Adresse:
Rørosveien 11
7290 Støren

Du finner oss i 1. etasje på rådhuset.

Egen inngang til venstre for hovedinngangen. Du kan også bruke hovedinngangen.