Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunen har legevaktsamarbeid med Trondheimsregionen. Legevakten har kontor ved St. Olav Hospital. All kontakt med legevakt går gjennom telefon.

Det lokale legekontoret har øyeblikkelig hjelp kun i kontortida, og akuttfunksjonen ivaretas av legevakta i Trondheim i alle helger og høytider samt på hverdager fra kl. 16.00 på ettermiddag og fram til kl. 08.00 neste dag.

Legevakt nås på telefon 116117

Legevakta har flyttet
Legevakta har flyttet inn i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis pasienthotellet).

Ring 113 ved behov for akutt hjelp

Bruk legevakten riktig

- Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag.
- Legevakten er ikke et kveldsåpent legekontor. I alvorlige enkelttilfeller kan vakthavende lege etter vurdering avtale sykebesøk.
- Overvei alltid om du kan vente til neste dag.
- Ring legevakten - problemet kan kanskje løses per telefon.
- Ta eventuelt kontakt med egen fastlege.

Hva skal ikke til legevakten?

- Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet.
- Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner).
- Resepter på A og B-preparater.
- Kontroll og utredning av kroniske sykdommer.
- Lege- og helseattester.
- Injeksjonssetting (f.eks B-12 sprøyter, Kenacort).
- Innleggelse av prevensjonsmidler (f.eks spiral).

Hva kan vente til neste dag?

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag:
- Feber hos barn hvor allmenntilstanden er god.
- Hoste, vondt i halsen, forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber.
- Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager.