Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunen har legevaktsamarbeid med Trondheimsregionen. Legevakten har kontor på St. Olav Hospital. All kontakt med legevakt går gjennom telefon. 

Legevakt nås på telefon 116117

Hverdager fram til kl 20:00 er det lege til stede ved legekontoret på Støren.

Bruk legevakten riktig

- Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag.
- Legevakten er ikke et kveldsåpent legekontor. I alvorlige enkelttilfeller kan vakthavende lege etter vurdering avtale sykebesøk.
- Overvei alltid om du kan vente til neste dag.
- Ring legevakten - problemet kan kanskje løses per telefon.
- Ta eventuelt kontakt med egen fastlege.

Hva skal ikke til legevakten?

- Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet.
- Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner).
- Resepter på A og B-preparater.
- Kontroll og utredning av kroniske sykdommer.
- Lege- og helseattester.
- Injeksjonssetting (f.eks B-12 sprøyter, Kenacort).
- Innleggelse av prevensjonsmidler (f.eks spiral).

Hva kan vente til neste dag?

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag:
- Feber hos barn hvor allmenntilstanden er god.
- Hoste, vondt i halsen, forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber.
- Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager.