Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering.

Tjenesten er gratis og en lovpålagt tjeneste.

Søknader om hjemmebaserte tjenester behandles av Forvaltningskontoret.

Kontakt
Spørsmål om tjenesten rettes Hjemmesykepleien på tlf 72 40 32 01

Leder hjemmesykepleien, Norunn Stenbro, tlf 72 40 32 84
Avdelingsleder Morten Engen, tlf 72 40 32 05 (bo- og dagsenter)

Vakttelefon hjemmetjenesten: 958 64 461