Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering.

Tjenesten er gratis og en lovpålagt tjeneste.

Søk om tjenester

Søknader om hjemmebaserte tjenester behandles av Helse- og velferdskontoret.

Kontakt
Spørsmål om tjenesten rettes Hjemmesykepleien på 72 40 32 01.

Vakttelefon hjemmetjenesten (døgnbetjent): 958 64 461