Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Legekontor

Til legekontorets nettside

for åpningstider, timebestilling, fornying av resepter m.m.

Midtre Gauldal legekontor ligger på Støren i Midtre Gauldal kommune.
Vi er eneste legekontor i kommunen. Vi holder til i helsesenteret som ligger ved siden av rådhuset.

Adresse: Rørosveien 1, 7290 Støren
Telefon: 72 43 03 20

 

Legevakt

Legevakt utenom kontorets åpningstider: 116117. Vi har legevaktsamarbeid med Trondheim kommune.

Nødnummer ved øyeblikkelig hjelp/ambulanse: 113

Nødnummer for døve:1412

Ved behov for pasient- og brukerombud, kontaktes: 
Pasient- og brukerombudet for Sør-Trøndelag
Elin Bakken
Kjøpmannsgata 61
7011 TRONDHEIM

Telefon: 73 51 12 99
E-post: st@pasientogbrukerombudet.no