Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Legekontor

Du er nå logget inn på: http://midtre-gauldal.kommune.no

Midtre Gauldal legekontor ligger på Støren i Midtre Gauldal kommune.
Vi er eneste legekontor i kommune. Vi holder til i helsesenteret som ligger ved siden av rådhuset.

Adresse: Rørosveien 1, 7290 Støren
Telefon: 72 43 03 20

Åpningstider

Åpningstider: 9.00-15.00

Telefonen er åpen: 08.00-11.00 og 12.30-15.00

Vi kan nås elektronisk via: www.besøklegen.no

Der kan du bestille time, resepter og enkle forespørsler til legekontoret. For å kunne benytte denne tjenesten, må du ha fastlege ved vårt kontor.

Legevakt

Legevakt utenom kontorets åpningstider: 116117. Vi har legevaktsamarbeid med Trondheim kommune.

Nødnummer ved øyeblikkelig hjelp/ambulanse: 113

Nødnummer for døve:1412

 

Hvem er vi

Vi har 6 fastleger, 1 turnuslege og 5 medarbeidere med til sammen 4,5 stilling. Vi har 4 helsesekretærer og 1 bioingeniør.

Kommuneoverlege: Eric Takyi
Miljørettet helsevern: Bjørn Lyngen
Helsestasjonslege: Steinar Moen Brækken
Tilsynsleger: Knut Arne Solberg, Thuy-Vu Hovdahl, Eric Takyi og Peter Bräunlich
Helsestasjon for ungdom: Turnuslegen sitt ansvar

 

Vi samarbeider med det medisinske fakultet ved NTNU. I perioder kan det derfor være medisinstudenter til stede.

Alle legene har 4 (-5) dager med allmennlegepraksis ved siden av de kommunale oppgavene. Det er noe varierende ventetid for å få legetime, men alle som oppholder seg i kommunen og får akutt behov for lege, får time for øyeblikkelig hjelp umiddelbart om det er behov for det.

Ut over akutthjelp, er fastlistepasientene våre prioritert ved tildeling av timer. Ved akutt sykdom kan det være at fastlegen ikke har mulighet, men alle blir tatt hånd om av dagens vaktlege eller en av de tilgjengelige legene.

For kontrolltimer eller forespørsel av lav hastegrad, er det varierende ventetid hos legene. Noen har ledige timer innen 1-2 dager, mens andre ikke har ledig før omkring 3 uker. Dette avhenger av hvor mange pasienter fastlegen har på sin liste og graden av kommunale oppgaver.

Flere av legene har ledige plasser på sine fastlegelister. For å sjekke ledig fastlege/bytte fastlege må du logge inn på nettet:

https://helsenorge.no/

På HelseNorge.no finner du også opplysninger om dine resepter, pasientreiser, vaksiner mm.

Faktura fra legene sendes via SMS eller pr brev. For å få oversikt over dine utestående nettside fra PasientSky

 

 

Ved behov for pasient- og brukerombud, kontaktes: 
Pasient- og brukerombudet for Sør-Trøndelag
Elin Bakken
Kjøpmannsgata 61
7011 TRONDHEIM

Telefon: 73 51 12 99
E-post: st@pasientogbrukerombudet.no