Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Aktuelt

Ekstra formannskapsmøte 30. januar

Publisert 24.01.20

Dialogmøte mellom formannskapet og næringslivet rundt Prestteigen/Korsen. Dette med bakgrunn i at dette er pekt ut som sentrumsområde ...

Hva skjer i Midtre Gauldal

9 mars

Vamp