Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Du kan velge mellom forenklet og avansert kartløsning:

Forenklet (GeoInnsyn): Det enkle kartet inneholder grunnkart, ortofoto, kommune- og reguleringsplaner, eiendomskart og matrikkelinformasjon. Dette er en enklere og raskere løsning som også fungerer på nettbrett og mobil.

Avansert (WebInnsyn): En mer avansert løsning tilpasset kommunal saksbehandling. Den inneholder flere temadata, utvidet matrikkelinformasjon, flere tegnefunksjoner og oppslag mot kommunens sak/arkivsystem. Du finner også kommune- og reguleringsplaner. Bruk gjerne veiledningen om du lurer på noe. Denne løsningen fungerer dårlig på nettbrett og mobil.

Midtre Gauldal kommunes egne kartløsninger

Forenklet (GeoInnsyn) Avansert (WebInnsyn)
kart
Til forenklet kartløsning 
 
kart
Til avansert kartløsning
Veiledning - avansert kart

Nasjonale karttjenester 

• Norgeskart

Karttjeneste for hele Norge. Landkart, turkart, sjøkart, stedsnavn, luftfartshindre og en rekke av Kartverkets datasett - Du finner det meste på norgeskart.no

• Norge i bilder

Her kan du søke etter, finne informasjon om og få tilgang til flere årganger med målestokkriktige flybilder for hele Norge

• Se eiendom (kartverket.no)

Se eiendom viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser, eiendomskart og gårds- og bruksnummer

• Til lands | Kartverket.no

Kartverkets egen samleside for kart på nett med ulike kartapplikasjoner og nettsteder med geografisk informasjon

• https://rettikartet.no/

Har du forslag til retting av informasjon i kartet? Rett i kartet gir alle mulighet til å bidra til å holde dataene oppdatert, til nytte for samtlige kartbrukere!

• https://media.digitalarkivet.no/

Tinglyste dokumenter for eiendommer: Her kan du bla i skannede arkiver fra Riksarkiv og Statsarkiv for alle eiendommer i Norge. Tinglyste dokumenter i Grunnbok og panteregister/pantebøker; skylddelinger, skjøter og obligasjoner. For hver eiendom er det henvisninger til tinglyste dokumenter.

 Tegning, skravurlegging av områder og bruk av symboler i kommunens kart på nett-løsning