Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hva er eiendomsskatt? 
Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. 

Bakgrunn 
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 innførte Midtre Gauldal kommune eiendomsskatt i hele kommunen med virkning fra 2016.

I vedtak gjort i kommunestyremøte 13.12.2018, sak 73/18, ble det vedtatt en reduksjon på promillesatsen fra 4 til 3 promille i 2019. For næringseiendom er promillesatsen fortsatt 7.  For særskilt grunnlag skal 2019 være lik 6/7 av diff.

Klager
Det er 6 ukers klagefrist, regnet fra 1.mars. Det vil si at klager som kommer inn skriftlig innen 12. april vil få sine klager behandlet gjeldende for skatteåret. Eiendomsskattelovens § 19 gir grunneier rett til å klage hvert år, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klager kan sendes skriftlig til
Midtre Gauldal kommune v/eiendomsskattekontoret 
Rørosveien 11 
7290 Støren

eller med epost til eiendomsskatt@mgk.no.

Merk klagen med gårds- og bruksnummer, ev feste/seksjonsnummer, samt telefon du er tilgjengelig på. Prøv å legg frem dokumentasjon for det du klager for, samt begrunne det du klager over så godt du kan. 

Når? 
Faktura kommer i to omganger hvert år, med forfall 20. april og 20. oktober.