Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknadsprosessen

Behandling av søknad

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Lover

Lover

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.