Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Du kan klage over skattetaksten, som er den verdien huset/eiendommen er satt til.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).

Behandlingstid
Klage på søknad
Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Kriterier

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Eigedomsskattelova § 3, § 8A-3 og § 19.