Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Du kan kreve omtaksering av eiendommen, som vil si at du krever at eiendomsskatten takseres på nytt.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Klage på søknad

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Kriterier

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er ført opp nye bygninger på eiendommen, eksisterende bygninger er bygd på eller det er gjort andre oppgraderinger av bygningsmassen på eiendommen.

Pris

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3