Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

 

Beredskapsplaner

Overordnet beredskapsplan - Evakuerte og pårørendesenter (EPS)

Overordnet beredskapsplan - krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Overordnet beredskapsplan - plan for kriseledelse

Overordnet beredskapsplan - psykososialt kriseteam

Overordnet beredskapsplan - styrende del

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

På tross av at Midtre Gauldal er et trygt lokalsamfunn å bo og oppholde seg i, er det alltid en risiko for at mindre eller større uønskede hendelser kan oppstå. De aller fleste hendelsene i en kommune vil bli godt håndtert av det personalet som er direkte involvert og av den enkelte enhet med bistand fra nødetater, pårørende og andre.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Midtre Gauldal kommune 2022 har analysert 15 scenario med alvorlige uønskede hendelser som kan skje i kommunen.

Helhetlig ROS-analyse Midtre Gauldal kommune