Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

 

Tilskudd

Søknadsfrister for nasjonale tilskudd i 2022

Tilskuddsordningene er omtalt på landbruksdirektoratets nettside

Søknadsfristene for 2022 er:

  • Gjødsling av skog: 15. september. Tilskuddsprosenten er hevet til 50 % for 2022.
  • Tilskudd til tettere planting ved nyplanting: 1. september og 25. november
  • Suppleringsplanting: 1. september og 25. november
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog: 1. oktober

Kommunale tilskudd behandles fortløpende.

 

Photo by Sven Schlager on Unsplash