Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Teknisk beredskapsvakt: 

Telefon 950 77 499

Slamtømming

ReMidt IKS er ansvarlig for slamtømming i kommunen fra og med 01.01.2020. Har du spørsmål, er det som hovedregel ReMidt du skal snakke med: 

Du skal kontakte kommunen hvis det er spørsmål om: 

  • endring i utslippstillatelsen, for eksempel utskifting eller utbedring av tank/anlegg
  • søke om fritak for slamtømming 

Vi viser til www.remidt.no og nyhetssak på kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Vannlekkasje? 

Oppdager du vann som kommer opp av terrenget der det normalt ikke har pleid å gjøre det? Da er det mulig det er lekkasje på en vannledning.

For å sikre vannforsyningen er det viktig å få reparert denne, i tillegg kan også vannlekkasjer føre til andre utfordringer med vannet som kommer ut. Ta en telefon så finner vi ut av det.

Er det lekkasje på din private ledning?

Hvis du oppdager lekkasje på din private ledning så bør du umiddelbart kontakte forsikringsselskapet ditt og deretter godkjent rørlegger. Illustrasjonen under viser hva som er privat og kommunalt ansvar.  

Huseier har selv økonomisk ansvar for de private stikkledningene til og med anboringspunktet. I de tilfellene kommunen oppdager lekkasje på din private ledning i forbindelse med annet arbeid så vil vi ta kontakt. Vi vil da vanligvis tilby at vi reparerer lekkasjen når grøfta allerede er gravd opp og at arbeidet viderefaktureres huseier i etterkant.