Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

ReMidt er det nye renovasjonsselskapet ditt

Fra nyttår får du nytt renovasjonsselskap. Fra og med 1. januar 2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner med til sammen 130 000 innbyggere.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.12.19

Kommunene har satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS. Dagens kontor opprettholdes i Kristiansund, Orkanger og Melhus og mye vil oppleves likt med tidligere ordninger for deg som innbygger eller hytteeier. Avfallet blir hentet som før og gjenvinningsstasjonene blir de samme.

Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte til ReMidt IKS. Du vil også motta faktura med renovasjons- og slamgebyr fra ReMidt IKS.

I ReMidt er det fri levering av alle typer avfall på gjenvinningsstasjonene. Ordningen gjelder avfall fra husholdninger og hytter/fritidsboliger (ikke næringsavfall). I tillegg utvides åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner, slik at det blir lettere å få levert avfall når det passer deg.

For å holde deg oppdatert på tømmedager og åpningstider, viser vi til ReMidt sine nettsider www.remidt.no.

Hva er ReMidt IKS?

ReMidt IKS er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner med til sammen 130.000 innbyggere. Dette er kommunene Kristiansund, Oppdal, Sunndal, Tingvoll, Smøla, Aure, Averøy, Heim, Rennebu, Surnadal, Rindal, Orkland, Hitra, Frøya, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. Det nye selskapet skal jobbe etter selvkostprinsippet, som betyr at inntektene skal være lik utgiftene. 

 

Kontaktinfo til ReMidt IKS:  

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

www.remidt.no