Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Logo

Drikkevannet i Midtre Gauldal kommune har god kvalitet og tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften. Vi tar jevnlige prøver på flere prøvesteder ved vannverkene vår.

Gå til dette kartet for å se prøveresultatene.

Ved avvik i kvalitet sendes det alltid ut kokevarsel med anbefalinger til de som blir berørt.

Hardhet i drikkevannet

Det tas prøver på hardheten i drikkevannet fra Støren vannverk og Soknedal vannverk. Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i hovedsak kalsium- og magnesiumsalter. I forbindelse med installasjon av en del vaske- og oppvaskmaskiner, og en noen andre kjøkkenmaskiner, anbefales det å kontakte kommunen for å få verdier for hardhet, ofte oppgitt i °dH tyske hardhetsgrader. Verdien fra siste vannprøve der hardhet er analysert finnes i prøveresultatene i kartløsningen over.