Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Årshjulet beskriver hvilke politiske og administrative aktiviteter som skal utføres når.

Årshjul grafikk

Tertialrapporter

Tertialrapportene gir en grundigere økonomisk analyse enn månedsrapportene.

Vi lager tre tertialrapporter årlig, der Årsrapporten er den tredje.

2022

2.tertial1. tertial

2021

2. tertial

1. tertial
 

Andre dokumenter