Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

I kommuneplanens samfunnsdel fokuseres det på alle sider av kommunens virksomhet. Her tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. BasmoenPlanen beskriver strategier for utviklingen i kommunen som grunnlag for de mer kortsiktige planer og konkrete tiltak. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2015.