Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Her er det godt å leve, jobbe, skape og oppleve! 

Midtre Gauldal har det mange er på jakt etter: Vakker natur og turmuligheter rett utfor døra, trygge og gode barnehager og skoler, et aktivt idretts- og foreningsliv og handelssentrum. Kort avstand til Trondheim, Melhus, Oppdal, og Røros, samtidig langt nok unna. 

Turisme 

Velkommen til oss! Kortreiste, vakre, små og store opplevelser venter på deg: 

  • Gauldalsporten - turistinformasjon, lokalmat, laksetreffpunkt, kafé og treffsted. Ditt naturlige startpunkt
  • Hva skjer i Midtre Gauldal? - her finner du hva som skjer i nærheten av deg, og du kan legge inn egne arrangementer
  • Gaula (Norske lakseelver) - en av de virkelig store og kjente lakseelvene. Kanskje den beste? 
  • Forollhogna nasjonalpark - "de snille fjell" byr på et fredelig fjellområde med spektakulært vakre og godt bevarte seterdaler. Hit bør du definitivt ta turen: Synnerdalen og Endalen i Budal, Nekjådalen i Singsås og Vindstad, Bjørgan og Håkkådalen i Soknedal
  • Overnatting - fra camping til flere hundre år gamle tømmerbygninger. Finn overnattingen som passer deg best
  • Mett i Gauldaln - lokalmatproduksjon er en stor og voksende næring og attåtnæring i kommunen vår. Du finner et stort utvalg på Gauldalsporten

Først til framtida! 

Midtre Gauldal skal vokse i folketall, næring og industri.

Støren Sør 

Vi har satset stort og offensivt med det store og sentrale næringsarealet Støren sør. 85 mål er ferdig opparbeidet og byggeklart. Ytterligere 500 mål står klar for opparbeidelse.
Se sak: Vi har første næringsaktør på Støren Sør! (01.06.2024) 

Spir

Gjennom omstillingsprogrammet Spir skal vi jobbe aktivt og målrettet for å legge til rette for vekst, utvikling og omstillingsevne i eksisterende og nytt næringsliv, samt fremme attraktiviteten, bolyst og turisme i Midtre Gauldal. 

Følg Spir på Instagram og Facebook

Status kommune (ks.no) - Årets rapport og kartløsningen finnes her  

 

Studiesenter for desentraliserte studier
Studiesenteret tilbyr en rekke utdanninger du kan følge hjemmefra!

 

Bilde av kart over Midtre Gauldal kommune, med lenke til Google maps
Bilde av kart over Midtre Gauldal kommune, med lenke til Google maps

 

 

Midtre Gauldal
- kort fortalt: 

Marit Bjørgen - lakseelva Gaula - fantastisk natur - Forollhogna - nasjonalpark - villrein - seterdaler - Bør Børsons wienerbrød

Våre sju tettsteder: 

Støren, Soknedal, Hauka, Budal, Singsås, Kotsøy og Rognes 

6115 personer bor her, fordelt på 1861 km2. Vi har plass til mange flere! 

Et godt sted å vokse opp: 

Alle våre skoler og barnehager er modernisert de siste årene. Det er oppvekstsentre i Singsås, Budal, Soknedal og på Støren. 

Gauldal skole- og kultursenter (GSK) er kommunens storstue. Den samler ungdomsskole, videregående skole, kulturhus, kino, idrettshall og svømmehall under ett tak på Støren. 

Støren - et knutepunkt: 

På Støren møtes hovedfartsårene E6 og fylkesvei 30, og vi er et trafikknutepunktet i tre retninger:

  • nordover mot Trondheim, Trøndelag og Nord-Norge
  • østover mot Røros, Østerdalen og EU via Sverige
  • sørover mot Oppdal, Gudbrandsdalen og Sør-Norge

Vi ligger 45 minutter fra Trondheim, 1 time fra Oppdal og 1,5 time fra Røros. 

Støren stasjon er knutepunkt for Dovrebanen og Rørosbanen.