Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nye nasjonale koronaregler er innført – lettelser på tiltak

Pandemien er inne i en ny fase. Regjeringen letter på flere tiltak som gjør hverdagen lettere for barn/ungdom og kultur/næringsliv, samtidig som vi må forvente økt smitte. Karantenereglene endres og vi skal inn i et regime med enda mer testing.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 14.01.22

logo

Nye regler

Nye nasjonale regler er nå innført, og det gjøres flere lettelser som gjør hverdagen lettere for både innbyggere, idrett/kultur og næringsliv. Midtre Gauldal kommune vil følge opp de nye reglene. Nye tiltak gjelder fram til starten av februar. Alle nye tiltak finnes under, spørsmål og svar om koronasituasjonen finner du her og mer informasjon finnes på helsenorge.no

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i hvilke regler og anbefalinger som gjelder for generelt smittevern, avstand/sosial kontakt. 1 meteren gjelder fortsatt, og det samme gjelder påbud om munnbind.

Mer smitte

Hovedgrepet nå og forskjellen fra tidligere, er at det blir lettelser i tiltak samtidig som vi må regne med økt smitte. Det er ønskelig å holde samfunnet mer åpent. Da må vi tåle en smitteøkning som fører til flere syke, økt sykefravær og økt belastning på helsetjenestene. Håndteringen nå dreier seg om å forsinke smittespredningen, dvs unngå at for mange blir syke samtidig, slik at belastningen på helse- og omsorgstjenestene og samfunnet ikke blir for stor.

I går 13.1 fikk vi 11 nye positive Covid-19-tester i kommunen. Neste vaksineringsdato er 19.1 kl. 12-18 og status for vaksineringen i Midtre Gauldal finner du her.

Viktige nye tiltak og hva gjør kommunen

  1. Skole/barnehage/SFO/voksenopplæring

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå. på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO. Kommunelegen har satt Midtre Gauldal på grønt nivå og dette gjelder fra 17.1.

  1. Nye karanteneregler. Vi har nå to hovedregler, med unntak

    • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt. Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
    • Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Etter hvert endres karantenereglene også for hustandsmedlemmer/tilsvarende nære, slik at disse kan teste seg daglig og at testingen pågår til det er gått fem døgn etter siste nærkontakten.

  1. Testing

Med økende smittespredning og nye karanteneregler, vil etterspørselen etter selvtester bli veldig høy. Tester vil også bli brukt som tiltak inn mot utbrudd for eksempel i skoler.

Inntil videre praktiserer kommunen de strenge regler og prioriteringer for selvtester som Helsedirektoratet har gitt. Utlevering skjer på helse- og velferdskontoret i åpningstiden.

Når kommunen får økt tilgang på selvtester og med nye karanteneregler, blir opplegget for utlevering av selvtester lagt om i retning av lettere tilgang og større fleksibilitet. Vi varsler når ny utleveringsordning er klar.

  1. Smittesporing

Strategien endres. Smittekarantene endres til mer bruk av selvtester.

Den enkelte innbygger skal i større grad varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Kommunens smittesporingsressurser vil i økende grad bli brukt overfor sårbare grupper og utbruddshåndtering i samfunnskritiske tjenester.

Dette er de nasjonale tiltakene (mgk.no)