Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Photo by Chris Greene on Unsplash

Vi følger som alltid de nasjonale retningslinjene:

På Helsenorge.no finner du til enhver tid oppdatert oversikt over nasjonale regler og anbefalinger

Lokal forskrift for Midtre Gauldal ble opphevet fra og med 1. mai. Kommunestyret vedtok samtidig tydelige anbefalinger:

Tydelige anbefalinger til innbyggerne om smittevern

 • Alle oppfordres på det sterkeste til å begrense sin sosiale omgang og antall nærkontakter, ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Alle oppfordres til å ha en oversikt over sine nærkontakter, slik at smittesporing kan være rask og effektiv.
 • Husk grunnleggende smittevernsregler og minst én meters avstand til andre enn dem du bor med, både innendørs og utendørs.
 • I samråd med kommunene i regionen frarådes unødvendige reiser på tvers av kommunegrensene.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendig. Reiser til arbeid anses som nødvendig.

Besøksregler for sykehjemmet og bo- og dagsenter

Nye besøksrutiner på sykehjemmet fra mandag 03.05.

Sykehjemmet er åpent for besøkende.

Inngangsdøren er fortsatt låst. Alle besøkende må avtale besøk med avdelingen på forhånd.

Det samme smittevernet gjelder ved besøk som før:

 • 1 meter avstand – kan være fysisk kontakt dersom begge parter(pasient og besøkende) er vaksinert.
 • Besøk foregår på pasientens rom.
 • Det skal fortsatt føres skjema/logg ved hvert besøk.
 • Håndhygiene før besøk, overflater desinfiseres etter besøk.
 • Besøkende kan ikke være i karantene eller ha symptomer.
 • Besøkende kan ikke gå mellom avdelinger.

Besøk i boliger med heldøgns bemanning og hjemmeboende

Kommunen anbefaler at hjemmeboende i egen bolig og bofelleskap/boliger med heldøgns bemanning følger nasjonale retningslinjer for smittevern.

 

 

Grafikk

 

GrafikkGrafikkGrafikkGrafikk