Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Vaksine

SISTE: Vi har stort behov for vaksinatører i sommerferien - kan du hjelpe?

Vi ber om at du ringer vaksinetelefonen - 481 30 453 – og gir beskjed så snart du vet at du ikke kan møte til avtalt time

Telefonen er åpen hverdager kl. 9-12.

Da kan vi finne noen annen og slipper å risikere å måtte kaste doser.

Melde bivirkninger

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding. Les mer på Helsenorge.no

Se film om bivirkninger (FHI.no)

 

Ofte stilte spørsmål

Hvem er prioritert og hvem får vaksine nå?

Midtre Gauldal kommune følger prioriteringslista regjeringen har gitt, basert på oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet.

Vi vet bare fra uke til uke hvor mange doser vi får. Det gjør at vi ikke kan spå noe om når din gruppe er aktuell for å få vaksinen.

FHI har gjort et usikkert og foreløpig anslag på framdrifta for vaksinasjonen nasjonalt.

Dette er prioriteringsrekkefølgen nå og fremdriften så langt vi vet (* betyr vaksinert (med en eller to doser) / ** hovedsaklig denne gruppa vaksineres nå)

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper *

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper * (helsepersonell har én dose Astra Zeneca og er satt på vent)

3. Alder 75-84 år *

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp **

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

​​​​​Les mer på FHI.no​​

Hvem er i risikogruppen?

Personer med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

(Kilde: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/ )

Hva betyr det for meg når jeg er vaksinert med en eller to doser?

Du får lettelser for smittevernet ditt når du er vaksinert, selv med en dose. Den varer i 12 uker. Du MÅ ta dose to innen da for å opprettholde status som beskyttet:

Råd for personer som er beskyttet

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede
 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede.

Les om det på regjeringen.no

Hva hvis jeg har vært smittet?

 • Da skal du bare ha en dose vaksine
 • Du skal ha vaksinen først 3 måneder etter du ble frisk

Er jeg "beskyttet" eller "fullvaksinert"?

Utdrag fra definisjonene i covid forskriftens §3:

Med vaksine menes vaksiner mot covid-19 som er EMA-godkjent.

Beskyttet mot SARS-CoV-2 er de som:

1. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
2. har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.
3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Fullvaksinert mot SARS-CoV-2 er de som:

1. har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
2. har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
4. har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.

 

Hvor foregår vaksineringen?

Beboere på sykehjem og bo- og dagsenter blir vaksinert der de bor. Øvrige prioriterte grupper blir kalt inn fortløpende og får informasjon om sted når de blir kalt inn.

Massevaksinasjon av innbyggerne foregår nå i Størenhallen på dagtid.

Du vil få beskjed om hvor du skal møte når du blir kalt inn til vaksinasjon på SMS.

 

Hvordan finner kommunen meg og kan kalle meg inn?

Alle kommunene har tilgang til og tar utgangspunkt i Folkeregisteret når de skal kalle inn til vaksinasjon. Derfor er det viktig at du går inn på Altinn.no og sjekker at du ligger inne med riktig bostedsadresse i Folkeregisteret og riktig mobilnummer i Kontaktsregisteret. Du kan endre begge deler fra profilen din på Altinn.no.

Vi har en digital løsning som vi vil du skal bruke for å melde deg på for vaksinasjon. Det gjelder alle, uavhengig av alder, underliggende sykdommer og om du hører til i risikogruppa. Når du har registrert deg der, sender vi deg en SMS med innkalling når det blir din tur.

Jeg bor i Midtre Gauldal, men er folkeregistrert i en annen kommune?

I utgangspunktet skal du vaksineres i den kommunen du er folkeregistrert i. Husk også at alle kommuner tar utgangspunkt i folkeregisteret når de skal kalle inn til vaksinasjon. Er du registrert med bostedsadresse i annen kommune, vil du bli kalt inn dit. Det kan være lurt å sjekke at du ligger inne med riktige opplysninger. Det kan du sjekke og eventuelt endre i Altinn.no.

Hvis du er over 65 år og ikke folkeregistrert i Midtre Gauldal kommune, men oppholder deg her over en lengre periode, ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 72 40 30 00.

Jeg er på ferie i kommunen eller bare for en kort tid. Hva da?

Om oppholdsprinsippet uttales det i forarbeidene til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 at: "Det innebærer at ansvaret også omfatter personer som kun oppholder seg kortvarig i en kommune, for eksempel i forbindelse med ferie. Avhengig av tjenestestype må det kreves en viss varighet av oppholdet for at kommunens plikt til å yte tjenester skal inntre. For eksempel vil kommunen ikke ha plikt til å yte tjenester til en person som har bosted og oppholder seg i en kommune, og som reiser over kommunegrensen kun i den hensikt å få helse- og omsorgstjenester fra nabokommunen." 

Videre nevner vaksinasjonsveilederen følgende eksempler på personer med midlertidig opphold etter forskriften § 1: «Kommunen har ansvar for å gi et vaksinetilbud til risikopasienter blant midlertidig bosatte, så som papirløse, asylsøkere, diplomater, studenter, arbeidsinnvandrere, innsatte i fengsler og beboere i andre institusjoner»

Ved vurderingen av om kommunen har plikt til å yte vaksine etter forskriften § 1 til personer som midlertidig oppholder seg i kommunen, må det gjøres en konkret vurdering av oppholdets varighet.

Ta kontakt med oss på telefon 72 40 30 00 dersom dette er noe du vil ha vurdert.

Koster det penger å vaksinere seg?

Vaksineringen er gratis.

Når det gjelder refusjon av reiseutgifter i forbindelse med vaksinering, er det nå avklart at dette ikke går inn under ordningen for pasientreiser, dvs. at det gir ikke rett il drosje. Den som skal vaksinere seg er altså selv ansvarlig for å komme seg til vaksinasjonsstedet.

Bør jeg egentlig vaksinere meg?

JA. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

All vaksinasjon i Norge er frivillig og du skal være godt informert om alle spørsmål du måtte ha om vaksinen og vaksinering.
Vi anbefaler denne siden hos Folkehelseinstituttet

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Ingen vaksiner med kjente store og alvorlige bivirkninger blir godkjent for bruk. Sjeldne bivirkninger kan likevel forekomme.

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Les mer om bivirkninger på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Egenerklæringsskjema

Du skal fylle ut et egenerklæringsskjema som du tar med når du skal få vaksinen. Du kan skrive ut på lenka under eller få det ved Servicekontoret på rådhuset.

(Skjemaet sendes med ut i brevet til eldre og risikogruppene som blir kalt inn for å få vaksine.)

Når vi begynner massevaksinasjonene, unngår vi mye kø dersom dere har skjemaet klart og ferdig utfylt når dere kommer.

 

 

Nyheter fra Informasjon om vaksineringa i Midtre Gauldal

Grafikk

Generell informasjon om vaksinasjonsprogrammet 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Informasjon om vaksinene
Information about the vaccines in several languages

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) 
Vaksine mot koronavirus - COVID-19 Vaccine Moderna 

Har du spørsmål omkring vaksinasjon?

Ring Servicekontoret på 72 40 30 00