Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Vaksine

(oppdatert: 24.01.2022, kl 13:56)

  • Planlagte vaksinasjonsdatoer: Neste vaksinering er planlagt til 8. februar, fra kl 12 til 20. Der har vi pr i dag 260 bestilte timer, og det er fortsatt åpent for bestille om du vil ta den dagen.
  • Sted: Størenhallen.

Vi vaksinerer

  • 3. dose, aldersgruppe - alle over 18 år (du må ha fått 2. dose senest for 4,5 måneder siden)
  • Helsepersonell
  • Ansatte i skole og barnehage
  • DROP-IN hele dagen, men vi ser helst at du bestiller time til den dosen du skal ha
  • Også åpent for 1. og 2. dose for deg over 16

Du kan også bestille time på

Vaksinetelefonen - 481 30 453
Telefonen er åpen hverdager kl. 9-12.

Melde bivirkninger

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding. Les mer på Helsenorge.no

Se film om bivirkninger (FHI.no)

 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan får de mellom 12-17 år vaksinen?

Vi vaksinerer trinnvis i skolen. Beskjeder om vaksinering kommer direkte til foresatte gjennom skolen barnet går på.

Ungdom under 16 må ha samtykke fra begge foreldrene for å få vaksine. Under finner du samtykkeskjema for 12-15 år og 16 år (bare de som ikke har fylt 16 på vaksinasjonsdagen må ha samtykke). Signert samtykkeskjema må legges fram ved vaksinering.

Samtykkeskjema 16 år
Samtykkeskjema 12-15 år

Hva hvis jeg har vært smittet?

  • Du skal ha oppfriskningsvaksinen først 3 måneder etter du ble frisk

Hvor foregår vaksineringen?

Beboere på sykehjem og bo- og dagsenter blir vaksinert der de bor. Øvrige prioriterte grupper blir kalt inn fortløpende og får informasjon om sted når de blir kalt inn.

Massevaksinasjon av innbyggerne foregår nå i Størenhallen. Du vil også få beskjed om hvor du skal møte når du blir kalt inn til vaksinasjon, enten på telefon eller på SMS.

Jeg bor eller er nå i Midtre Gauldal, men er folkeregistrert i en annen kommune?

I utgangspunktet skal du vaksineres i den kommunen du er folkeregistrert i. Det kan være lurt å sjekke at du ligger inne med riktige opplysninger. Det kan du sjekke og eventuelt endre i Altinn.no.

I lys av den nye situasjonen med omikro, kan vi vurdere å vaksinere deg likevel.

Ring vaksinetelefonen - 481 30 453
Telefonen er åpen hverdager kl. 9-12.

Koster det penger å vaksinere seg?

Vaksineringen er gratis.

Når det gjelder refusjon av reiseutgifter i forbindelse med vaksinering, er det nå avklart at dette ikke går inn under ordningen for pasientreiser, dvs. at det gir ikke rett il drosje. Den som skal vaksinere seg er altså selv ansvarlig for å komme seg til vaksinasjonsstedet.

Bør jeg egentlig vaksinere meg?

JA. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

All vaksinasjon i Norge er frivillig og du skal være godt informert om alle spørsmål du måtte ha om vaksinen og vaksinering.
Vi anbefaler denne siden hos Folkehelseinstituttet

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Ingen vaksiner med kjente store og alvorlige bivirkninger blir godkjent for bruk. Sjeldne bivirkninger kan likevel forekomme.

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Les mer om bivirkninger på Folkehelseinstituttets nettsider.

Egenerklæringsskjema

Du skal fylle ut et egenerklæringsskjema som du tar med når du skal få vaksinen. Du kan skrive ut på lenka under eller få det ved Servicekontoret på rådhuset.

(Skjemaet sendes med ut i brevet til eldre og risikogruppene som blir kalt inn for å få vaksine.)

Når vi begynner massevaksinasjonene, unngår vi mye kø dersom dere har skjemaet klart og ferdig utfylt når dere kommer.

 

Nyheter fra Informasjon om vaksineringa i Midtre Gauldal

88,1 prosent er fullvaksinerte!

Generell informasjon om vaksinasjonsprogrammet 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Informasjon om vaksinene
Information about the vaccines in several languages

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) 
Vaksine mot koronavirus - COVID-19 Vaccine Moderna 

Har du spørsmål omkring vaksinasjon?

Ring Servicekontoret på 72 40 30 00