Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vaksine

(oppdatert: 02.09.2022)

13. og 22. september vaksinerer vi de som skal ha med 4. dose.

Vaksinehallen er også åpen for drop-in-vaksinering av 1. 2. og 3. dose.

Vaksinedager

Tirsdag 13. september kl 13.00 – 19.00 Pause kl 15.30 – 16.00

Torsdag 22. september kl 13.00 – 19.00 Pause kl 15.30 – 16.00

Det vil bare være drop-in, altså ingen forhåndsbestilling av time. Om disse to dagene ikke passer, er det mulig å bestille time for vaksinering på Apotek1 på Støren mandager og lørdager.

Vaksineringen er gratis uansett hvor du mottar den.

Sted

Vaksineringen foregår i Størenhallen

Intervaller mellom dosene

Det er den som mottar vaksinen sitt ansvar at vaksinene settes med riktig tidsintervall.

1-2 dose: 3 uker

2-3 dose: 20 uker

3-4 dose: 3 måneder

Hvem tilbys 4. dose

  • Personer over 65 år
  • Aldersgruppen 18 år – 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
Gruppe 1

· Organtransplanterte

· Benmargstransplanterte de siste 2 årene

· Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

· Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

· Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

· Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

· Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

· Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Vaksinehallen er også åpen for drop-in-vaksinering av 1. 2. og 3. dose.

Generell informasjon om vaksinasjonsprogrammet i Norge 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

 

Ofte stilte spørsmål

Vaksinering av barn 5-15 år

Vaksinering av barn og unge under 16 år gjennomføres fortsatt av kommunen. Vaksinen bestilles ved å levere inn (står hvor på skjemaet) et samtykkeskjema. Samtykkeskjema kan du laste ned under eller få i Servicekontoret på rådhuset.

Foreldre og foresatte må ha med signert egenerklæringsskjema ved vaksinasjon: Skjema for dose 1 her, dose 2 her.
Der det er to juridiske foreldre/foresatte, må begge signere.

Koster det penger å vaksinere seg?

Vaksineringen er gratis.

Når det gjelder refusjon av reiseutgifter i forbindelse med vaksinering, er det nå avklart at dette ikke går inn under ordningen for pasientreiser, dvs. at det gir ikke rett il drosje. Den som skal vaksinere seg er altså selv ansvarlig for å komme seg til vaksinasjonsstedet.

Bør jeg egentlig vaksinere meg?

JA. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

All vaksinasjon i Norge er frivillig og du skal være godt informert om alle spørsmål du måtte ha om vaksinen og vaksinering.
Vi anbefaler denne siden hos Folkehelseinstituttet

 

Nyheter fra Informasjon om vaksineringa i Midtre Gauldal

Informasjon om vaksinene
Information about the vaccines in several languages

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) 
Vaksine mot koronavirus - COVID-19 Vaccine Moderna 

Har du spørsmål omkring vaksinasjon?
Ring Servicekontoret på 72 40 30 00