Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

SFO-tilbudet varierer fra skole til skole, men satser og vedtekter er felles.

Betalingssatser for SFO i Midtre Gauldal kommune 2024

SØK OM PLASS VED SFO HER

Støren SFO

Adresse: Soknesøran 4, 7290 Støren

Telefon: 72403310/41628935 i åpningstida

Årstrinn 1.-4.

Åpningstid er 06.45-16.45 i 11 måneder per år.

SFO er stengt i påska, uke 29-31 på sommeren og de to første virkedagene i romjula. De øvrige dagene i juleferien skolen er stengt sendes det ut påmelding for SFO.

Jul- og nyttårsaften er ordningen stengt.

I SFO-tiden før skoledagen starter spiser barna et felles matpakkemåltid. Når skoledagen avsluttes og barna samles på SFO igjen spiser vi medbrakt matpakke etterfulgt av frilek og organiserte aktiviteter. Foreldremøtet på SFO som arrangeres hver høst i september måned kan foresatte være med å påvirke både innhold i SFO, og måltid innenfor de rammene vi har. For informasjon ut over dette ta kontakt. 

Kontakt:

SFO-leder Kai Arne Lien | kailie@mgk.no | 72 40 33 10 / 41 57 17 05

 

IST direkte - foresattportalen

Åpningstider: 07.00 - 17.00

Type plass:

Inntil 6 t/u
Inntil 10 t/u
Inntil 15 t/u
Over 15 t/u

Soknedal SFO

Åpningstider: 

06.30 - 16.45 
På fri-onsdager og fri-fredager er det heldagstilbud. 

SFO følger skoleruta, og det gis et tilbud i ferier hvis det er nok påmeldte. I juli gis det ikke tilbud. 

Leder SFO: 
Camilla Buskland, telefon 477 19 001 

Leksehjelp
Tilbys etter skoletid to ettermiddager i uka for 4.-7. klasse.

Singsås SFO

Det er SFO-tilbud alle dager, før og etter skoletid. 

SFO åpner kl. 06.30 og stenger kl. 16.30. 

SFO–tilbudet følger skoleruta. 

Rektor er leder for SFO. 
Kontaktes på mobil 924 28 672. 

Leksehjelp
Det gis gratis leksehjelp til elever i 4.-7.klasse. 
Tilbudet gis to ettermiddager pr uke, fra kl. 14.30 til kl. 15.30.

Budal SFO

Om tilbudet 
Fra og med skolestart 2015 har vi et prøveprosjekt på å holde SFO åpent hele året, med at den kan bli stengt 2-4 uker sommeren. 
For skoleåret 2015-2016 kunne brukerne velge mellom å følge skoleruta eller å ha et helårs tilbud. 
Når det er skolefri er SFO-tilbudet i samarbeid med barnehagen. 

Åpningstider: 06.30 - 16.30 

Kontakt: 
Tlf: 72 40 36 00 (enhetsleder)