Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Visjonen Med røtter til vokse - røtter til å fly

Barna og ungdommene våre har rett til en god oppvekst med koordinerte og samordnede tjenester. Helsestasjon, barnehage, grunnskole og øvrige forebyggende helsetjenester er viktige aktører rundt barn og familie, sammen med kultur og frivilligheten. Alle bidrar til en god oppvekt for barn og unge i Midtre Gauldal.

I Midtre Gauldal har vi nå bygget en felles helhetlig oppvekststrategi for framtida. Framtida bygges gjennom samarbeid mellom tjenestene, med barnet og med foresatte. Vi vil sette barn og unge i sentrum og fokusere på hvordan vi sammen skal skape en god oppvekst for våre barn og unge slik at de trives og mestrer sine liv.

Oppvekststrategien skal være en overordnet strategiplan for hele oppvekstsektoren, den skal gi overordnede føringer og vise oss retning for arbeidet. Strategien skal være et verktøy for politisk og administrativ ledelse, og for alle ansatte i kommunen i det videre arbeidet for å gi barn og unge en enda bedre oppvekst.

Les "Med røtter til å vokse - vinger til å fly"