Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Grafikk

 

Spir - omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal

Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune fra 2022-2027. Omstillingsprosjektet skal bidra til å øke attraktiviteten til kommunen vår. Attraktiviteten til næringslivet, men også attraktivitet til kommunen som bosted. Vi ønsker, gjennom dette prosjektet, å optimalisere bolysten til innbyggerne og at flere kommer flyttende til kommunen vår.
Spir har en egen leder, Aina Midthjell Reppe som har ansvaret for omstillingsprogrammet. 

Få veiledning og søk på midler

Spir skal stimulere til nyskaping og innovasjon, utvikle møteplasser med fokus på kompetanseutvikling og stimulere til økt samarbeid mellom lokale bedrifter, med kommunene og andre eksterne fagmiljø.

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersonar som ønsker å starte eller utvikle virksomhet i Midtre Gauldal kan få veiledning i Spir, og kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene.

Les mer på Spir sine egne sider - spirher.no

Har du spørsmål eller har du lyst til å snakke med oss?

Send e-post til: aina.reppe@mgk.no  Ring: (+47) 959 77 994

Besøk oss her: Rådhuset, Rørosveien 11, 7290 Støren

Går du med en gründer i magen?
Et lite tips: Start smart