Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Veterinærvakt

Midtre Gauldal Kommune har ansvaret for organisering av vaktdistrikt Midtre Gauldal. Det er inngått avtaler med fem veterinærer som alle er tilknyttet Støren Veterinærkontor. 

Veterinærvakta gjelder utenom vanlig arbeidstid, mellom kl 16.00-08.00 på hverdager, og i helgene mellom kl 16.00 fredag og kl 08.00 mandag.
 
Veterinærvakt i Midtre Gauldal vaktdistrikt kan nås på tlf. 72 43 19 55.

Landbruksvikaren

I Midtre Gauldal har vi en landbruksvikar som kan brukes til avløsning i jordbruket. Ordningen administreres av Landbrukstjenester i Gauldal og Røros, og henvendelser rettes til May Britt Eriksson, tlf. 72 43 55 65. Lanbruksvikaren er prioritert for avløsning ved sykdom, men kan også brukes til ferie-/fritidsavløsning dersom han er ledig. 

Bruk av landbruksvikar ved sykdom kan refunderes over ordningen med tilskudd til avløsning ved sykdom. 

Kontakt: 

Landbrukstjenester i Gauldal og Røros - tlf. 72 43 55 65.

Mattilsynet

[Innhold]

Beiting i utmark

Beitelag

I Midtre Gauldal er beiting i utmark organisert gjennom 7 beitelag. I beitelagene er det både sau, storfe og geit. 

Formålet med beitelagene er å sikre best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av beitedyr og legge til rette for fellestiltak i beiteområdene. Beitelagene organiserer tilsyn, sanking og andre tiltak i beiteområdene. 

I Nibios kart, Kilden, kan du se hvor de ulike beitelagene har sine beiteområder. 

Beitelag i Midtre Gauldal
Beitelag Leder Tlf
Soknedal beitelag Ole Erik Røe 98076098
Synnerdalen beitelag Terje Pedersen 46836026
Endalen beitelag Aril Røttum 99388361
Åseldan beitelag Geir Morten Granmo 97102788
Gaula øst beitelag Camilla Fyhn 93859997
Singsås vestre beitelag Hans Christian Høen 90929202
Almås beitelag Hans Marius Liabø 90894392

Ordninger for beiting i utmark

Tiltak i beiteområder

Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket