Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny bonde

Det er mange ting å forholde seg til når man starter opp som ny bonde. 

 

Mentorordning i landbruket

Gjennom mentorordningen i landbruket, kan en ny bonde gjøre en formell avtale med en erfaren kollega o, å være diskusjonspartner i drifta i løpet av ett år. 

Trykk her for mer informasjon 

Bondens nettverk

Landbrukskontoret har i samarbeid med Landbruksutvalget i kommunen, søkt og fått støtte til å etablere «Bondens Nettverk» i Midtre Gauldal. Midtre Gauldal kommune er en stor landbrukskommune der det er nødvendig med et godt nettverk rundt bønders psykiske helse.

Bønder støter også på personlige utfordringer og livskriser, på linje med alle andre i samfunnet. Eksempler på utfordringer som kan være utfordrende å håndtere parallelt med krevende gårdsdrift kan være helseproblemer, rusproblem, økonomiske problem, samlivsbrudd, dødsfall og lignende.

Derfor er det etablert et bondens nettverk, der aktørene sin oppgave er å være tilgjengelig for bonden som tar kontakt. De kan også fange opp at bonden er i krise, og videre hjelpe bonden til å få kontakt med aktuelt hjelpeapparat. Aktørene i nettverket har taushetsplikt.

Bonden, eller noen i bondens nærhet, kan kontakte den i nettverket de kjenner eller har tillit til. Det er utarbeidet et fullmaktsskjema der bonden kan gi vedkommende fullmakt til å ta kontakt med andre i nettverket ved behov. Den enkelte aktør skal kunne hjelpe eller henvise til den eller de aktuelle innenfor nettverket.

Bilde som viser bondens nettverk i Midtre Gauldal, med kontaktpersoner og kontaktinformasjon.
Bilde som viser bondens nettverk i Midtre Gauldal, med kontaktpersoner og kontaktinformasjon. 

 

Betalingssatser for avgifter og gebyrer relatert til Land- og skogbruk 2024