Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Bilde fra Forollsjøen
Forollhogna nasjonalpark byr på. 

Opplev urørt, vakker og variert natur - Pilegrimsleia i Midtre Gauldal kommune

Pilegrimsleia gjennom Østerdalen er en av mange veier/stier som fører fram til middelalderens og vår tids pilegrimsmål – Nidarosdomen.

I Midtre Gauldal kommune er den ca 70 km lang og går over flotte fjellpartier fra Forollsjøen i sør, gjennom frodige seterdaler og vakker natur i Budalen og Singsås, til Samsjøen i nord.

Langs pilegrimsleia har kommunen v/Budal og Singsås skoler satt opp to åpne buer, som vandrere kan overnatte i: pilegrimsbu ved Vardan i Tåvvåfjellet (Budalen) og bu ved Okstjønna (Singsås). Det finnes også flere overnattingsmuligheter.

Severdighetene og kulturminnene langs leia er mange. Her kan nevnes Storbekkøya setermuseum i Budalen, med sin samling av gamle seterhus, spor etter jernutvinning og 2,5 km kultursti. I Singsås går leia forbi Singsås kirke, i tillegg til gammelkirkegården med stavkirka, - en fin ”grønn lunge” etter pilegrimsveien.

Hvorfor går pilegrimen?

Nidaros med Olav den Helliges grav var et viktig pilegrimsmål i Nord-Europa i middelalderen. Den moderne pilegrim kan ha mange andre motiv for å gå, i tillegg til det åndelige. Det kan være naturen, friluftsliv, helsebot, kirkene, kulturminner, kultur og tradisjon i området man vandrer i, ro og stillhet, møte med mennesker, bedre tid som pensjonist eller «bare» for turens skyld. En pilegrimsvandring er en unik opplevelse og en utfordring utenom det vanlige.

De nordiske pilegrimsveiene fikk i 2010 status som europeisk kulturvei – med sitt pilegrimsmål Nidaros og Nidarosdomen – på linje med Santiago de Compostela, Roma og Jerusalem.

SEVERDIGHETER - kulturminner

Nærmere info fås ved kulturavdelinga

Midtre Gauldal kommune tlf  72403000

postmottak@mgk.no

 

Forollhogna nasjonalpark

Hvorfor dra til Forollhogna?Forollhogna

 

  • Lett tilgjengelige fjellområder for store og små året rundt
  • Oppleve stillhet og ro
  • Nærkontakt med beitedyr i seterdalene og på fjellet
  • Levende og aktive bygdemiljøer
  • Mange muligheter for vandring og sykling langs stier og seterveger
  • Gode fiske- og jaktmuligheter
  • Kulturopplevelser med gode fortellinger og lokal mat
  • Stabil vinter med et betydelig skiløypenett i tilknytning til bygdene rundt fjellet

Forollhogna nasjonalpark 20 år

Turforslag og kart i Forollhogna - Budal 

Tur til toppen av Forollhogna

Fiskekort statsallmenninger 

 

Toppturforslag

 

Arnfinnfjellet 858 moh - Singsås 

Kjør Riksvei 30 til Singsås, nordfra: ta av til venstre til Digre (skilt  Samsjøen). Bomvei fra Digregården, ca 10 km til toppen av Olsfjellet. Da er det parkeringsmuligheter hele veien ned til Samsjøen. Toppen av Arnfinnfjellet kan du se hele veien på høyre side når du kjører ned til Samsjøen. Ca 1,5 time til toppen. Du kan finne sti (flere stier)fra veien forbi Aunvoll og Nognill-tjønna.

Romundhaugen 1146 moh - Singsås

Kjør RV30 mot Singsås. Ta av riksveien ved Forsetmoen ved det nye Samvirkelaget. Fortsett fylkesveien til Forbygda. Ta bomvei fra Volden til Nekjådalen, ca 13 km til Talsnessetra. Parkeringsplass ca 200m forbi setra, ta til venstre opp bjørklia. Flere stier går oppover, sterk stigning ca 1 km til du kommer oppom skoggrensa.Ca 1-1,5 time til toppen i fint tørt terreng. Ikke sti helt opp til toppen, men lett synlig topp. Fin utsikt i klarvær. Aktiv setring  på flere setrer i området.

Sukkertoppen 417 moh - Rognes

Kjør RV30 til Rognes. Ta av over brua til Bjørga/skolen. Kjør til venstre, følg veien til du kommer til jernbaneundergang med skilt ”Lilletjønn”. Kjør gjennom undergang og videre ca 400 m. Parker ved brua som går over bekken Rogga. Rett over bilveien på venstre side, ved Rognes gamle kraft-stasjon starter stien. I starten går stien langs bekken. Etter ca 25 min kommer du til ei lita tømmerbu. Stien vil etterhvert dreie mot venstre. Underveis vil du passere et par gras-grodde sletter. På den øverste kan en se tufter etter høyløe. Stien er ikke like tydelig hele turen. Tar en liten time til topps. Det er toppen lengst sør som er målet!                 

Gynnildfjellet 973 moh - Soknedal

I beskrivelsen for Gynnildfjellet vil det bli gitt to turalternativer til     toppen. Det er viktig å merke seg at det ikke er noen sti til toppen. Selve trimposten er plassert ”på kanten” mot Soknedal. Dette er imidlertid ikke den høyeste toppen i ”fjellmassivet”, men den som gir mest og best utsikt utover ”vakre Soknedalen”.

Alt 1: Ta av til Strinde ved Snøan eller ved aldersheimen i Soknedal sentrum, kjør henholdsvis 3 evt 5 km før du tar av mot Hullsjøen. Følg Hullsjøveien, kjør rett frem i veiskillet etter ca 4,5 km (ikke mot Brekksetra/Solemsvollen). Etter ca 5,5 km kommer du til et grustak, fortsett videre og parker på toppen av bakken. Gå rett opp (sør og litt vest). Etter ca. 10 min gange ser du på din venstre side Bjønndalen og Burufjellet. Når Bjønndalen slutter har du gått vel halve distansen til toppen. Det er viktig å holde seg på ”framsiden” av Gynnildfjellet mot Soknedal. Gå til du kommer til et markert skar (Gaupskaret), du ser da Gynnildvollen ned til venstre. Følg skaret til toppen. Posten står ved  en varde ca 100 meter til venstre for skaret på tur opp. 1-1,5 times gange.

Alt 2: Ta av til Strinde ved Snøan eller ved aldersheimen i Soknedal sentrum, kjør henholdsvis 5,5 evt 2,5 km før du tar av mot henholdsvis høyre evt venstre mot Gynnildvollen. Kjør til bomkasse, fortsett videre oppover. På din høyre side vil du passere noen småbruk/feriehus, ta første til høyre etter disse mot Gynnildvollen. Kjør til veiens ende å parker (ca. 2,5 km fra fylkesvei). Fra parkeringen ser du Gynnildfjellet med et markert skar. Ved oppstigning hold derfor til venstre for Gaupskaret. Turen tar ca. 1 time.

Haukfjellet og Storhiåsjøen 950 moh - Hauka 

Kjør til Soknedal, ta av til Bakkgjerdet/Hanshus. Ta av til Sundli og kjør videre 5 km til Sandbakken. Betal bomvei (det er ca 17 km fra bom til Sundli seter). Ta til høyre fra bommen – Håkkådals-veien. Videre til høyre ved skilt Killingmo, passer Skarpen. Kjør over Skomakerbrua. Hold til høyre i neste kryss også, og høyre neste bru. Du vil nå passere Sundli seter på høyre side. Her kan det ligge snøfonner i veien langt ut i juni. Kjør et godt stykke videre innpå fjellet til Nasjonalparkskilt. (Ca 30-40 min å kjøre hit fra Soknedal sentrum). 

Ønsker du å gå til Hiåsjøen, følger du veien videre fra parkeringsplassen. Ca 1 times gange en vei, ca 5 km til nordenden av Hiåsjøen og ca 6 km til Gorsetbua, her er det muligheter for overnatting og fiske. Se inatur.no.

Halshøgda 1129 moh - Budalen

Kjør innover Endalen, ca 7 km fra Enbrua til Enmo, ta til høyre mot Endalsvoll og fortsett bomveien innover seterdalen til parkeringsplassen nord for Maureggvollen (ca 14 km fra bommen). Gå etter veien ca 500m, ta til venstre over setervollen og fortsett stien mot Finntjønna. Du kan enten gå opp på nordsida av Tverrbekken eller fortsette stien over bekkdalen og gå opp ved gjerde til ”værhamna”. Posten står ved varden på toppen. Ca 1,5 time.

Alt. 2. Du kan også kjøre innover Storbudalen mot Tovmo og kjør opp til Kjellvollen. Gå stien til Damtjønna og fortsett forbi tjønna på vestsida og opp til toppen. Tar 2 -2,5 timer.

Søtfjellet 867 moh - Budalen

Kjør innover Endalen, ca 3 km fra Enbrua til ”Enlids tradisjonslaft”. Gå ca 100 m videre etter veien, ta opp til høyre etter en skogsvei. Fortsett denne ca 500m og videre sti med delvis merking. Kan være litt vanskelig å følge enkelte steder. Fortsett forbi Damtjønna på sørenden og opp til toppen (Storhøgda på kartet). Ca 1 times gange, 350 m stigning.

Høgkjettlilen 845 moh - Budalen

Fra Øian på Kotsøy går det en veg oppover til Grytdal. Før du kommer opp til Grytdal, går det av en veg til venstre med en liten bompengekasse i vegkanten.Ta denne vegen opp mot Nøkksjøen. Her vil du treffe på en bom over vegen. (Fra Øian og opp til bommen er det ca. 5 km.)Parker her og gå vegen videre opp til Troøyvollen. Her slutter vegen Ca. 100 meter opp fra Troøyvollen, i retning Høgkjetillen, vil du treffe på traseen der skiløypa går om vinteren. Løypa går også forbi Bogavollan, en nedlagt hjemseter. Det finnes ikke noen sterke stier oppover herfra. Følg denne løypetraseen opp på Brentrya. Oppe på Brentrya tar du en liten avstikker på ca.30 meter ut på  bergkanten. Her har du fin utsikt utover Nøkksjøen. Herfra følger du et svakt høgdedrag bortover et myrområde i retning mot midten av foten på Høgkjettilen.( Bortover myrområdet her kan det være vanskelig å finne noen sti.) Ca. 50 meter opp fra denne myra som ligger inntil foten av Høgkjettilen, vil du finne som et lite dalsøkk som går oppover i en norvestlig retning.( I dette dalsøkket kan det ligge rester av snø litt utover sommeren.) Her finner du stien som svinger seg bratt opp på nordsiden av Høgkjettilen.

Svarfjellet 825 moh - Hauka

Kjør til Sætersgårdene i Hauka og ta av til venstre på skogsveien ved gården Eggen. Svarfjellet sees herfra. Ta til venstre ved veiskillet, og fortsett til Gjæravollen. Turen opp tar ca. 1-1,5 time etter stien som går nesten til topps.

Svartfjellet 767 moh - Rognes

Kjør over brua på Rognes, videre forbi gamle Rognes skole nordover ca 500 meter og gjennom undergang i retning Lilletjønn. Følg denne veien ca. 2 km, ta så av til venstre ved bomvei.Følg denne å ta av til venstre i retning Søstuvollen etter drøyt 1 km. Parker ved Søstuvollen, gå forbi ny bom og gå langs privat vei til den slutter (ca 4 km).Ta til høyre opp lia forbi hytte og sving svakt til venstre. Stien i retning Svartfjellet kan ses sporadisk og du kan se toppen ganske snart etter at hytta er passert. Topp nær Skilbreitjønna. Det tar ca. 2 t å gå fra Søstuvollen opp til toppen.

Varfjellet 705 moh - Støren

Kjør opp mot Soknesmoen boligfelt, hold hovedveien gjennom feltet som går i sørlig retning, forbi det nye boligfeltet Sørmoen til du kommer til bomvegen opp til Flatreitan. Fortsett langs bomveien i ca. 1,5 km til parkerings plass. Her deler veien seg. Gå til høyre og følg gammel vei oppover lia i ca. 20 minutter. Ta så til venstre etter noen skarpe svinger, og følg sti over Varfjellet (retning Brekksetra). Det tar ca. 1,5-2 timer å gå fra Flatreitan og opp til toppen.

 

Litjfjellet 770 moh - Singsås

Ta av riksvei 30 på Singsås ved samvirkelaget og kjør oppover forbi tjenestesenteret. Videre forbi øverste gården, Hugås, og nesten opp til fellessetra. Parker 200 m nedenfor setra og gå oppover noe bløt myr langs nydyrking og drei til høyre på oversida av setra.Der finner du en sti som går oppover forbi Nervollen (hytte). Herfra er stien borte, men hold oppover og litt til høyre. Stor antenne på toppen (Televerket) ca 1,5-2 t fra parkeringa og opp.