Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Frisklivssentralen - en kommunal forebyggende helsetjeneste

Om frisklivssentralen

Livsstilsendring - fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt

Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til livsstilsendring: 

• fysisk aktivitet

• kosthold

• tobakk

Målgruppa er personer som har behov for å endre levevaner. Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å starte en endringsprosess og mestring av nye levevaner.

Henvisning

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivssentralen, interesserte kan også ta kontakt selv.

Reseptperiode:

Oppfølging gis i utgangspunktet i 12 uker. Perioden starter med en individuell helsesamtale, deretter utarbeides mål og plan for perioden. Helsesamtalene har fokus på å styrke egen motivasjon til endring og oppleving av mestring. 
Dersom fysisk aktivitet er en del av planen, får deltakerne tilbud om å delta i treningsgrupper. Fysioterapeut er tilstede på treningene.