Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Frisklivssentralen - en kommunal forebyggende helsetjeneste

 

Livsstilsendring - fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt

Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell rettledning, kurs og grupper, knyttet til tema som:

• fysisk aktivitet

• kosthold

• tobakk

Målgruppa er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom.
Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å starte en endringsprosess og mestring av nye levevaner.

Henvisning

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivssentralen, men interesserte kan også ta kontakt sjelv.

Reseptperiode:

Oppfølging gis i utgangspunktet i 12 uker. Perioden starter med en individuell helsesamtale, hvorpå det blir utarbeidet mål og plan for perioden. Helsesamtalene har fokus på å styrke egen motivasjon til endring og oppleving av mestring. Det tilbys også oppfølgingssamtaler i løpet av perioden. Tema her kan være motivasjon og kosthold. 
Dersom fysisk aktivitet er en del av planen, får deltakerne tilbud om å delta i treningsgrupper, inne og ute. Fysioterapeut er tilstede på treningene. 
Pris: 300,- pr. periode.

Tilbud til gravide og nybakte mødre

Frisklivssentralen og helsestasjonen, i samarbeid med Støren Fysioterapi og Bjørgen Treningssenter, starter denne høsten flere tilbud til gravide og kvinner som har født i løpet av det siste året.

Mandager: kl. 1030-1130: Babysvømming. Instruktør: Kristin Bjørgen.  
Sted: Støren idrettsarena, svømmehallen. Pris: 50,- for en gang - 300,- for klippekort på 10 ganger.

Tirsdager: kl. 1400-1500: Trening i basseng for gravide. Instruktør: Vilde Ottestad.
Sted: Støren idrettsarena, svømmehallen. Gratis. Startet 18. september. 

Onsdager: kl. 1030-1130: Mor/barn-trening (gravide kan delta etter nærmere avtale). Instruktør: Mari Sundstrøm.
Sted: Støren Fysioterapi. Gratis. Starter 17. oktober 

Torsdager: kl. 1800-1900: Trening for gravide og de som har født siste år. Instruktør: Vilde Ottestad.
Sted: Frisklivssentralen i Helsesenterets sokkeletasje (Støren). Gratis. Starter 4. oktober.   

 

 

Kontaktpersoner i frisklivssentralen Midtre Gauldal kommune:

Kristin Myklevoll eller Vilde Ottestad, tlf. 72 40 31 63 
 

Logo Frisklivssentralen i Midtre Gauldal kommune