Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Har du tenkt over hvilke faktorer som som fremmer din helse og trivsel?
Hva fremmer helse og trivsel i befolkningen?
Innenfor folkehelsearbeid er det nødvendig å ha en bred og tverrfaglig forståelse av helse, og at mange faktorer spiller inn. Grunnlaget for god helse i befolkningen legges i stor grad utenfor helsetjenesten, ved hjelp av forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er bedre å forebygge sykdom og skade, enn å reparere. God vannkvalitet, gang- og sykkelveier og fritidstilbud er eksempel på helsefremmende faktorer i et lokalsamfunn.      

Ifølge Folkehelseloven skal alle norske kommuner å ha en oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Denne skal være grunnlagsmateriale for samfunnsplanlegging i kommunen. 

 

 

Stabile arbeidsplasser er helsefremmende. Bildet er fra Støren Treindustri
Stabile arbeidsplasser er helsefremmende. Bildet er fra Støren Treindustri

 

Innspill eller spørsmål vedrørende folkehelsearbeidet i Midtre Gauldal kommune kan rettes til folkehelsekoordinator Kristin Myklevoll, telefon 72403163